När man som SAP har hundratusentals kunder över hela världen är mångfald en förutsättning för innovation. SAP har därför en global strategi som täcker fyra områden: kön, ålder, kultur och personer med funktionshinder.