It-kanalens nya vägar

Det händer saker i it-kanalen nu som egentligen inte kan hända. Dell är ett exempel på det. Det må vara uttjatat men deras fascinerande och pågående resa från direktförsäljning till indirektförsäljning är ytterst talande. Kanalchefen Anders Kalmerström berättade för en tid sedan att de numera säljer mer genom kanalen än direkt i Sverige. Vem hade trott det för ett år sedan? HP är en annan talande (och fascinerande) historia och ett bra exempel på hur leverantörer överlag fokuserar allt hårdare på återförsäljarledet.

Sanningen är: IT-kanalen blir sig aldrig lik. Den befinner sig i ständig förändring och möter nya utmaningar. Men hittar nya vägar. Det tänker vi skriva om, det är vår ständiga huvudnyhet.

IT växer in i verksamheters och konsumenters liv – IT-kanalen följer med
Tidningen IT-Kanalen föddes ur insikten att återförsäljare av it-produkter och -tjänster lever ett ganska svårt liv. Det är inte bara marginaler som skoningslöst pressas mot botten. Företagskundernas köpbeteende och konsumenternas makt över hur företag köper it, och vilken it de väljer, är andra faktorer som rör till det.

Liksom det faktum att it tränger djupare in i företags verksamheter. Nu handlar inte it längre bara om verksamhetsstöd. Den måste snart vara en del i allt de gör, ända ut i deras erbjudanden mot kunderna. It blir följaktligen också allt mer oumbärligt för allt större delar av konsumenters vardag.

Nya territorier kräver nya vägval
På leverantörssidan ser vi en utveckling där många går in på varandras områden för att kapa åt sig större marknadsandelar. Därmed uppstår inte bara nya konkurrenssituationer utan också nya utmaningar för den som ska sälja produkterna och tjänsterna, i att förstå allt det nya.  Allt det här (och åtskilligt mer) gör förvisso en återförsäljares liv ytterst underhållande, spännande och utmanande. Men bitvis kan det nog också vara ganska rörigt och kanske till och med förvirrande. De behöver hjälp. IT-Kanalen ska ge den hjälpen.

Det är din kunskap som ska hitta rätt väg – IT-kanalen ser till att du har den
IT-Kanalen är som du kanske redan förstått inte främst en nyhetstidning, utan en kunskapstidning. Vi kommer sällan att vara först med det senaste, men vi kommer alltid att leverera information och insikter som hjälper it-återförsäljaren att känna och förstå sin omvärld lite bättre. Så att den i sin tur kan hjälpa sina kunder bättre. Och inte minst lyfta lönsamheten några pinnhål.

Post Comment