Människa till människa

Hur skapar man framgång i kanalen? Genom att satsa på tjänster? Genom att sälja exklusiva produkter med hög marginal? Genom att gå samman med andra aktörer och skapa unika erbjudanden? Eller genom att sälja volymer av gargantuanska mått?

Det kanske är rimliga förslag. Men varje gång jag ställer frågan: ”Hur har ni kunnat bli så framgångsrika?” blir svaret ofta något i stil med att ”Vi lyssnar på våra kunder”. Eller ”vi är flexibla” och ”hjälper våra kunder att lösa problem”. Typ. Det är verkligen inte mycket till svar, om jag ska vara ärlig. I vart fall inte för mig som vill förmedla något om hur andra företag blir framgångsrika.

Fast någonstans döljer sig nog ett riktigt, äkta, meningsfullt svar bakom de där flosklerna. Som faktiskt inte alls har att göra med vilken leveransmodell man har valt, vem man köper produkter av och i vilka volymer, hur avtalen med kunderna ser ut. Nå, något har det rimligen att göra med faktorer som dessa, men det riktiga, mest meningsfulla svaret, handlar inte alls om dessa.

Det handlar om något helt annat och något som blir allt viktigare i kanalen: människorna. För det är människor som ”lyssnar på kunden”, som ”hjälper kunden med sina problem”. Inte processer, marginalnivåer eller omsättningsmål. När alla använder samma (eller lika effektiva) processer och marginalnivåerna inte kan sjunka mycket lägre är det vad man har kvar att överglänsa konkurrensen med: människorna.

Jag fick bekräftat att jag inte var ensam om tanken när ”H2H” dök upp i mitt Linkedin-flöde. Human to human. Först avfärdade jag det som ännu en floskel, men efter att ha hört och sett reaktionen hos flera personer som arbetar i olika led i kanalen, insåg jag att det finns något här. Något som fler berörs av och tar till sig.

I min intervju med Symantecs Sverige-chef Åsa Edner i till nummer två av IT-Kanalen påpekade hon hur klimatet i kanalen har förändrats under hennes sådär 15-talet år i den. För dryga tio år sedan var affärerna många gånger mer relationsdrivna än affärsdrivna, tolkade jag det som. Visst fanns krav på affärsmässighet och lönsamhet men relationerna mellan människor var det som främst drev affärer.

Sen stramades det åt. Därför att man var tvungen i den hårdnande konkurrensen och ökande kostnadspressen hos kunder. Men nu verkar det som om vi är på väg tillbaka. Relationer blir viktigare igen. Lönsamheten och affärsmässigheten finns alltjämt kvar som främsta drivkrafter, men mötet människa till människa blir en faktor att räkna med, att konkurrera med.

Henrik Rådmark
Chefredaktör IT-Kanalen

Post Comment