Mobilsäkerhet kräver mer sälj

Fredrik Jubran, Sophos
Fredrik Jubran, Sophos.

Mobilsäkerhet är ännu en ung marknad, säger Sophos sverigechef Fredrik Jubran. Det är en av anledningarna till att partner måste jobba hårdare för att nå fram till kunderna. ”Men det innebär också att det finns mycket att sälja.”

Trots mängder av rapporter kring risker med mobila enheter hos företag går försäljningen av säkerhetslösningar inom området trögt. Det säger Sophos Sverige-chef Fredrik Jubran. Men han ser en förändring åt rätt håll.

– Det blir allt lättare att sälja lösningar som ger företag koll på sina mobilenheter och skyddar dem mot angrepp. Men ännu går det inte av sig själv.

Måste säljas aktivt

Nej, säkerhet för mobilenheter måste säljas aktivt, understryker han. Och det är också ett budskap han vill skicka till sina partner.

– Vi jobbar ju dedikerat med partner, säljer ingenting själva mot slutkund, säger Fredrik.

Hur långt har partnerledet kommit när det gäller att sälja mobil säkerhet?
– De har kommit en bra bit, men har generellt också mycket kvar. Och det är en produkt som är förhållandevis enkel att förklara. Även personer som inte är så tekniska har ofta en förståelse för användningen på ett annat sätt än för exempelvis en laptop.

Så hur ska man som partner göra för att nå fram till kunden? Fredrik tror att det är nödvändigt att använda ett visst mått av skrämseltaktik, att visa vilka hot som finns mot mobila enheter. Både när det gäller cyberattacker – alltså skadlig kod som kan resultera i informationsstöld – och risker som hänger samman med att mobila enheter är lätta att glömma eller tappa.

– Vi befinner oss i en utbildningsfas, skulle jag säga. Marknaden för säkerhet i mobilenheter är ju mycket nyare än den för datorer, där det är självklart för företag att skydda sig, säger Fredrik.

Som en del i större lösningar

Robin Leijon, Connectel
Robin Leijon, Connectel.

Robin Leijon, försäljningschef på Sophos-partnern Connectel håller med honom. Han ser att det är lättare att få gehör för säkerhetslösningar när det gäller datorer eller servrar. Och deras sätt att sälja mobilsäkerhet har hittills främst handlat om att erbjuda det som en del i större lösningar.

– Våra kunder är främst små och medelstora företag och de har sällan särskilt bra kunskap om it eller it-säkerhet, de litar på att det vi levererar är säkert, säger han.

Han ser också att många företag skulle behöva fokusera lite mer isolerat på just säkerhetsaspekten av medarbetarnas mobilenheter. Å andra sidan, poängterar han, är det upp till ”oss i it-branschen att utbilda kunderna kring det”.

– Vi är inte alltid så bra på att förklara värdet av säkerhetslösningar för kunder, det är mycket rabarberspråk, säger han.

Mindre rabarberspråk

Något han brukar vara noga med är att förklara för kunder som har råkat ut för en incident att det var just på grund av det jobb de gjorde tidigare kring säkerheten, som låg till grund att de kunde hantera det på ett bra sätt.

– Det är också viktigt att vi informerar kunderna om vilka hinder vi undviker med de proaktiva åtgärderna vi gör. Annars kan det vara svårt för dem att se värdet av arbetet, poängterar han.

Hur ska man göra för att nå fram till kunder innan det händer något då?
– Ett sätt är att hålla övningar där man går igenom vad en incident skulle få för konsekvenser, hur väl företaget är förberett med disaster recovery-planer och annat. Då kommer ju säkerhet och skydd med som en del i det, säger han.

Post Comment