Tillsammans är vi starka

Hur jobbar du? Jag jobbar så här: jag är ofta ute och träffar människor som arbetar i it-kanalen. På enskilda intervjuer, på mässor, på evenemang av olika slag. Jag skulle vilja vara ute ännu mer, men jag hinner inte (ännu).

Jag har haft ett liknande arbete tidigare. Då satt jag mycket på en stol, vid ett bord, vid en dator och en telefon. Jag skulle nämligen i första hand producera. Och då hade man inte tid att vara ute och träffa människor. Då skulle man läsa pressmeddelanden och ringa folk för korta, snärtiga intervjuer (vilket jag inte är särskilt bra på). Så att man kunde skriva korta och snärtiga texter som skapade många klick på webben.
Så ser det ut på många tidningar. Man har inte tid att träffa människor, man ska producera texter och telefonintervjuer funkar ju.

Krångligare men roligare

Tja, de funkar. Jag pratar för all del fortfarande mycket i telefon, men är ute mycket mer än tidigare. Det är jobbigare, på sätt och vis. Tar längre tid. Är krångligare. Men det är roligare och faktum är att det fungerar ljusår mycket bättre än telefonintervjuer, för att inte tala om mejlintervjuer.

Det fungerar bättre för att jag kommer närmare det vi skriver om. Dem vi skriver om. Vi ser mer, hör mer. Förstår mer. Och det ligger i linje med vad vi vill åstadkomma.
Varför berättar jag det här? Därför att IT-Kanalen ännu är en ny tidning. Detta är det tredje numret av papperstidningen. Vi har funnits på webben i drygt två månader. Och vi har en affärsmodell med partnerskap som en bärande del, vilket möjligen kan resa en del frågetecken.

Nu har jag förklarat jag jobbar och det gäller naturligtvis också för de övriga av tidningens medarbetare. Nära kanalen alltså. Kom ihåg det.
Varför jobbar du? Jag jobbar därför att det är roligt och för att jag behöver pengar till hushållskassan och semestern. Det är inspirerande att träffa människor som är skarpa, som kan skapa framgång i ett klimat som präglas av prispress med påföljande låg lönsamhet, och svindlande snabb utveckling.

Det ger energi att försöka förmedla något av den positiva kraft som finns på så många håll där ute.

Inte nyheter i första hand

Slutligen, detta är vad vi gör: Vi skapar en tidning, på nätet och i tryck, som samlar, tolkar och förmedlar kunskap om vad sjutton det är som händer i den här världen som kallas it-kanalen. Och hur man som återförsäljare ska kunna göra bättre affärer, få ett behagligare liv.

Vi är ingen nyhetstidning, förmedlar inte senaste nytt med svartaste rubriker om vad som händer hos aktörerna i it-kanalen. Vi skriver om hur det som händer hos dem påverkar dig som återförsäljare. Det är kärnan.

Det är ingen liten uppgift vi har tagit på oss. Och det är därför vi bjuder in branschen till det vi kallar partnerskap. Aktörer i it-kanalen får vara med och hjälpa partnerledet att bli mer framgångsrika på ett högst konkret sätt: genom att bidra med sina insikter och kunskaper kring vad som driver framgångsrika affärer. Jag tror inte att vi kan göra all skillnad i världen. Men jag är övertygad om att vi kan göra någon skillnad. Att vi kan göra det tillsammans.

Till sist: vi har inte bråttom. Delvis av den enkla anledningen att vi inte behöver ha det, men främst för att saker brukar bli bättre om de får ta lite tid.

Post Comment