​Epson lanserar initiativet “Make the Switch”

Inget företag behöver längre välja mellan att förbättra verksamheten och förbättra miljön.

Tyvärr är det trots detta inte självklart för alla att ta steget och satsa på hållbar teknik. För att motivera fler att ta detta steg lanserar Epson därför initiativet Make the Switch.

Ökade möjligheter att uppnå miljömål​Epson lanserar initiativet "Make the Switch" 1

Varje myndighet, företag och individ måste agera tillsammans för att framgångsrikt gå över till en koldioxidsnål ekonomi och hjälpa till att minska effekterna av globala klimatförändringar. Epson tror på att leverera på ett dubbelt ansvar; både genom att påverka branschen i en miljömässig riktning och att samtidigt kunna öka konkurrenskraften hos företag.

Till skillnad från att fortsätta använda energislösande kontorsutrustning – till exempel genom att öka din luftkonditioneringsanvändning för att hantera den överflödiga värme som skapas av laserteknik – kan det ge en positiv återbetalning att välja att investera i produkter med en energieffektiv design och prestanda.

Det lönar sig att ta steget

Om alla företag i Sverige till exempel tog steget över till Epsons bläckstråleskrivare skulle detta spara tillräckligt med ström till att driva minst 507 000 hushåll. Bläckstråleskrivarna drar nämligen 96 procent mindre ström än laserskrivare för företag. Samma övergång skulle också ge en avfallsbesparing på minst 221 000 ton och koldioxidminskningen som genereras motsvara den volym som absorberas av nära 27 miljoner träd. Dessutom avger bläckstråleskrivarna inga ozongaser, eftersom de inte avger någon värme.

Det är alltså inte bara den globala miljöpåverkan som ökar bland företagen, möjligheterna att hjälpa dem som får problem att uppnå miljömålen är också fler. En av de huvudsakliga effekterna som kan göras för att hantera klimatförändringar kommer att vara att fortsätta utveckla innovativa smarta tekniker.

Genom att använda oss av samhällsinsatser på miljöområdet – med fokus på våra produkter och tjänster – strävar Epson efter att uppnå nya socialt och ekonomiskt hållbara praxis. Detta innebär att samarbeta med samhällen och användare i syfte att skapa lösningar som är skonsammare mot miljön och som problemfritt passar in i användarnas vardagsliv.

Post Comment