​Europaperspektiv 2020 om EU och teknologiskiftet

Vid årets Europaperspektivseminarium ger 10 ledande svenska forskare sin syn på hur EU påverkar, och påverkas av det pågående globala teknologiskiftet med tekniska innovationer, digitalisering och artificiell intelligens, AI.

​Europaperspektiv 2020 om EU och teknologiskiftet 1Det är den tjugotredje årgången av den tvärvetenskapliga årsboken Europaperspektiv.

Boken presenteras av författarna vid ett publikt seminarium på Norra Latins konferenscenter i Stockholm. Som gästtalare medverkar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I årsboken Europaperspektiv 2020 analyserar ledande svenska forskare hur EU påverkar, och påverkas av det pågående globala teknologiskiftet. Det finns stora förhoppningar om att tekniska innovationer, digitalisering och artificiell intelligens, AI, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men teknologiskiftet skapar också betydande gränsöverskridande utmaningar för EU och medlemsländerna.

Frågan är vad EU kan och bör göra för att kunna skörda frukterna av teknologiskiftet och säkra sin globala konkurrenskraft.

Tre av dagens ämnen är:

  • Europa under press från det teknologiska megaskiftet
  • Hur påverkas jobben och energiförsörjningen av teknologiskiftet?
  • Teknologiskiftets effekter på EU:s konkurrensförmåga: plattformsekonomin och skattepolitiken

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga frågeställningar: Vilka möjligheter har EU att ta sig an klimatutmaningen genom att stimulera teknikskiften inom energisektorn? Vad innebär det för konkurrensen på EU:s inre marknad att plattformsföretag som Amazon, Apple och Google har en allt starkare ställning i den digitala ekonomin? Vilka demokratiska för- och nackdelar finns det med internetbaserade deltagandeprocesser, som det europeiska medborgarinitiativet? Hur kan EU och medlemsländerna avvärja det hot som cyberkrigföringen utgör? Vilka etiska krav kan ställas på företagens användning av AI? Vad blir effekterna av teknologiskiftet på den europeiska arbetsmarknaden?

Som gästtalare medverkar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med Samuel Engblom, samhällspolitisk chef vid TCO, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd Liberalerna och ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering, Jessika Roswall, riksdagsledamot och Moderaternas europapolitiska talesperson och Jon Simonsson, ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik). Moderator: Cecilia Garme

Seminariet är öppet för alla att anmäla sig till och varje deltagare får ett exemplar av boken.

Sista dag för anmälan: 3 februari

Tid: 5 februari 2020, kl 13–17.
Plats: Norra Latins konferenscenter, Drottninggatan 71B, Stockholm
Anmälan: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15452