​Ledamot i Huaweis kinesiska styrelse: Lokala [Sveriges] lagar har företräde framför kinesisk underrättelselag

I ett reportage som sändes i Sveriges Radios program Godmorgon världen den 1 november, berättar Jiang Xisheng, styrelseledamot och veteran i kinesiska Huawei, att företaget alltid kommer att följa lokala lagar och att den omtalade kinesiska underrättelselagen från 2017 missförstås.

​Ledamot i Huaweis kinesiska styrelse: Lokala [Sveriges] lagar har företräde framför kinesisk underrättelselag 1
Sveriges Radios korrespondent i Kina, Björn Djurberg, besökte i oktober Huaweis huvudkontor i Shenzhen i södra Kina

Sveriges Radios korrespondent i Kina, Björn Djurberg, besökte i oktober Huaweis huvudkontor i Shenzhen i södra Kina och reportaget sändes i Godmorgon världen söndagen den 1 november 2020. I reportaget ställdes många detaljerade frågor kring vem som egentligen äger Huawei, vilket inflytande kinesiska staten har samt hur den omtalade kinesiska säkerhetslagen från 2017 påverkar företaget.

Bland annat sades:

  • Den kinesiska underrättelselagen från 2017 missförstås ofta. Jiang Xisheng, styrelseledamot i Kinesiska Huawei slår fast att, oavsett vad lagen kräver, så skulle företaget aldrig göra något som strider mot lokala lagar där man har verksamhet.
  • Huawei är ett privatägt företag som styrs av de anställda och även om det finns en lagstadgad partirepresentation inom företaget har inte partiet inflytande över verksamheten.