​Radar om effekterna på IT-marknaden – konsultbolagen mest utsatta till följd av Covid-19

Analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists publicerar idag en rapport och ögonblicksbild av det pågående besparings- och prisreduceringsarbetet i IT-ekosystemet till följd av Covid-19.

​Radar om effekterna på IT-marknaden - konsultbolagen mest utsatta till följd av Covid-19 1Rapporten bygger på Radars arbete med ett 80-tal IT-avtal de senaste två veckorna för IT-verksamheter i olika branscher.

Rapporten redovisar en accelererande priserosion i det korta perspektivet som en direkt konsekvens av den pågående pandemin. Påverkan på IT-marknaden i ett längre perspektiv visar en något mer utplanad nedåtgående pristrend.

De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 krisen slår olika mot respektive IT-marknadssegment. IT-infrastrukturområdet håller mot relativt väl medan störst påverkan finns inom applikationskonsultaffären.