​Stort intresse för SAP Leonardo när företagen digitaliseras

SAP Leonardo som lanserades tidigare i år används i dag av allt fler företag som vill utveckla sina verksamheter med hjälp av digital teknik.

​Stort intresse för SAP Leonardo när företagen digitaliseras 1Med SAP Leonardo kan de på ett enkelt sätt ta ett helhetsgrepp om alla verktyg och tjänster – och utgå från användarnas perspektiv för att bli mer innovativa.

Ett av de företag som kommit långt är svenska SKF. De använder i dag SAP Leonardo för att bättre förstå hur operatörer i produktion kan hantera sitt arbetsflöde, leverera rätt information, hantera förväntningar och minska antalet fel.

– För oss är målet att komplettera våra system med en enkel och intuitiv lösning för våra team. Med metoden design thinking gick det snabbt att identifiera de tekniska verktyg som var mest effektiva för arbetsgrupperna, säger Mikael Björk, Global Template Lead på SKF.

SAP Leonardo består av en rad olika digitala verktyg och tjänster i ett samlingssystem med stöd för bland annat artificiell intelligens och maskininlärning, blockchain, big data, sakernas internet (IoT), dataanalys och design thinking.

Kundernas egen innovationstakt går snabbare genom att man sätter användarna i fokus och identifierar hur digital teknik kan påverka affärsresultatet. Genom hela processen samarbetar SAP med sina kunder och partner för att på bara några veckor bygga fungerande prototyper som täcker företagets, användarnas och IT-avdelningens behov.