​System Verification och Ework tecknar ramavtal

System Verification har sedan flera år ett strategiskt samarbete med Ework för utveckling av deras nya digitala plattform.

​System Verification och Ework tecknar ramavtal 1Nu tecknar parterna ett treårigt ramavtal för att ta ett helhetsgrepp om kvalitetssäkring, drift och utveckling. Målet är en utvecklingsprocess som med stöd av molntjänster och AI snabbt kan förbättra plattformen utifrån kundernas feedback.

Den nya digitala verkligheten ställer höga krav på flexibilitet och smidighet. Användare av digitala tjänster och produkter förväntar sig snabb återkoppling och förbättringar. Med samma hastighet växer den så kallade gig-ekonomin, vilket innebär att effektiva digitala mötesplatser för företag och konsulter måste skapas. Det är mot denna bakgrund som konsultförmedlaren Ework nu tecknar ett ramavtal med System Verification.

”Vår digitala plattform måste dels anpassas till de nya behov som finns hos företag och egenkonsulter, dels byggas så att den snabbt kan fånga upp feedback, genomföra förändringar och få ut dem till användarna. Kundfeedback, återkoppling samt en effektiv pipeline är kritiskt. System Verification har rätt kunskap, partners och attityd för att stödja detta arbete,” säger Jesper Vraa Henriksen, CDO på Ework Group och fortsätter:

”Vi värdesätter också att en extern partner som System Verificaion utmanar och kvalitetssäkrar vår interna utvecklingsorganisation. Tillsammnas blir vi både bättre och starkare,” säger han.

I arbetet står datadriven utveckling i fokus.

Den nya utvecklingsprocessen använder bland annat AI för monitorering av mjukvaran och en automatiserad hantering av pipeline. Detta ökar leveranstakten, stärker säkerheten samt ger användarna en bättre upplevelse.

Utmärkande för projektet är även leveransmodellen som utnyttjar System Verifications ekosystem av partners med spetskompetens samt att merparten levereras på distans från Bosnien. Detta ger Ework en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Ett av de bolag som anlitas är Reeinvent. De är specialister på projekt där kunden vill modernisera sina digitala processer med effektiv molndrift. Man anlitar också Cloud Enablers, som är specialister på skalbar arkitektur.

”Detta är ett enormt roligt och spännande projekt där vi får möjlighet att visa hur moderna utvecklingsprocesser och kvalitetssäkringsmetoder fungerar, och det värde som vårt ekosystem ger,” säger Henrik Sällman, CEO System Verification Bosnien-Herzegovina.