​Telge AB väljer AddPro som ny strategisk IT-partner!

Efter en noggrann utvärdering och upphandling av ny drift och affärspartner inom IT-området väljer Telge AB (Telge) att teckna ett omfattande tjänsteavtal med AddPro AB (AddPro).

​Telge AB väljer AddPro som ny strategisk IT-partner! 1
AddPro ny IT-partner till Telge AB

Avtaletlöper över 4 år med möjlighet till förlängning i upp till 9 år och omfattar i första hand drift av central IT-infrastruktur med tillhörande konsulttjänster.

Telgekoncernen som består av ett tiotal dotterbolag har under hösten gått ut med en bred förfrågan avseende Infrastruktur som tjänst. Telge IT hanterar fram tills idag drift, underhåll och utveckling av huvuddelen av sin infrastrukturdrift i en blandad leveransform bestående av interna och externa resurser. De delar som innefattades i upphandlingen består av tjänsterna lokalt nätverk, datacenter, serverdrift, databasdrift, lagring/backup och konsulttjänster. Samtliga dessa delar kommer nu att konsumeras som en månatlig tjänst som levereras av AddPro.

AddPro bedömer affärsvärdet till ca: 30 MSEK över den initiala driftperioden.

”Det ska bli inspirerande och utvecklande att leverera IT Drift till Telge koncernen som vi ser som ett av de mest innovativa och framtidsorienterade bolagen på den svenska marknaden inom sina respektive branscher. Telgekoncernen har mycket höga krav på sin driftmiljö och har även en stark drivkraft i att utveckla denna över tid för att effektivisera och skapa bättre förutsättningar för sin verksamhet att utvecklas och skapa nya tjänster. Vi på AddPro är mycket stolta över förtroendet att bli Telges IT-partner inom detta område” säger Nicklas Persson, VD, AddPro AB

”Vi är glada med att avtalet är på plats och ser framemot att tillsammans med AddPro vidareutveckla moderna och tillförlitliga infrastrukturella tjänster åt våra kunderna” säger Anders Rosberg CIO, Telge AB