Check Point lanserar kraftfull plattform för enklare säkerhetshantering

IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies lanserar nu nästa generations managementplattform som hjälper verksamheter att förenkla administrationen av säkerhetsarbetet.

Check Point R80 revolutionerar hur organisationer kan konsolidera säkerhetsprocesser, strategier och teknik till ett smartare och mer proaktivt skydd. Den nya plattformen bygger på över tre års forskning och baseras på Check Points branschledande teknik som möjliggör för organisationer attr80 konsolidera alla aspekter av sin IT-säkerhetsmiljö till en och samma plats, vilket möjliggör helt nya nivåer av automatisering av tidskrävande arbetsuppgifter, vilket effektiviserar IT-säkerhetsarbetet.

– I takt med det kraftigt ökande antalet uppkopplade enheter och den kraftigt tilltagande mängden sofistikerade cyberhot har hanteringen av IT-säkerhet blivit ett viktigt initiativ även utanför IT-avdelningen till att idag utgöra en central del i hela organisationen. Check Point R80 är utvecklad för att möta denna utveckling och ge säkerhetschefer möjlighet att arbeta nära övriga delar av verksamheten, säger Åsa Edner, Check Point Software Technologies Sverige.

Dagens avancerade teknik har gjort verksamheter effektivare. Den har också gjort dem sårbara för en ökad mängd ständigt föränderliga cyberhot. Check Point R80 erbjuder verksamheter en enhetlig säkerhetsplattform som gör säkerhetsarbetet effektivare och enklare. Detta uppnår man på tre sätt:

  • En enhetlig konsol och enhetlig policy. Den nya R80-plattformen säkerställer konsekvent och effektiv säkerhet i hela organisationens infrastruktur med en enhetlig konsol för hantering av perimeterskydd, mobilanvändande, datacentersäkerhet och säkerhet i molnet. Detta innebär en effektivisering med ökad insyn i organisationens hela administration och ger möjlighet för flera administratörer att arbeta samtidigt, med samma policy, utan att dessa riskerar att störa varandra.
  • Ökad anpassning till affärsprocesser och nätverksarkitektur. Tekniken i R80 hjälper IT-säkerhetsgruppen att anpassa säkerheten till verksamhetens IT-processer och säkerhetspolicys genom att segmentera säkerhetspolicyn till lätthanterliga delar. R80 möjliggör även självbetjäning där verksamhetschefer får möjlighet att hantera säkerheten vilket frigör centrala säkerhetsresurser inom organisationen.
  • Integrerad hothantering ger en lättbegriplig riskbevakning av hela nätverket. R80 ger säkerhetsgruppen full överblick över verksamhetens säkerhetsstatus vilket ger dem möjlighet att förekomma attacker. Övervakning, loggning, rapportering och händelsekorrelationsarbete hanteras i samma lättförståeliga och anpassningsbara vy. Detta gör det möjligt för administratörer att med ett enkelt knapptryck zooma in och felsöka en specifik händelse samt skapa skräddarsydda rapporter för alla inom organisationen, från företagsledare till teknikpartners.

 

Post Comment