Nu står outsourcingen inför ett nytt skifte

Outsourcing har under lång tid varit ett sätt för företag, stora som små, att på ett effektivt sätt hantera sin IT-infrastruktur.

Nu står outsourcingen inför ett nytt skifte. Yvonne Andersson IBMs ansvarige för outsourcingområdet, ser två viktiga trender, som följer på varandra:

  • Inte ens stora IT-leverantörer kan längre hantera IT-infrastruktur på ett effektivt sätt
  • Automatisering av hela IT-driften

    3131edd
    Yvonne Andersson, IBM

I början av oktober annonserade Evry att företaget ingår ett långsiktigt partnerskap med IBM, där IBM tar över driften av Evrys hela basinfrastruktur och göra den molnbaserad. Evry är en av Nordens största IT-företag och för företaget var drivkraften främst tillgången på kompetens och expertis, samt att drifta IT-infrastrukturen på ett säkert, automatiserat och effektivs sätt.

Redan 20 oktober annonserades nästa storaffär mellan Volvo-IT och HCL. Där Volvos finansdirektör och tillförordnade vd Jan Gurander hävdar att beslutet att outsourca infrastrukturen drivits av behovet av att ligga i framkant teknisk, något som Volvo-IT inte kunnat göra för egen maskin.

Dessa båda storaffärer visar att inte ens de stora IT-företagen längre kan hantera sin infrastruktur på ett effektivt sätt, utan väljer att i sin tur lägga ut drift och utveckling av infrastrukturen på större globala leverantörer.

Nästa steg blir att driften av IT-infrastrukturen blir helt automatiserad, vilket Yvonne Andersson, menar att konsolideringen är första steget i. Kostnaden för driften är då inte längre den främsta drivkraften. En högra grad av automatisering krävs för att kunna tillhandahålla säker och stabil infrastruktur. Många företag har försökt att automatisera själva, men inte lyckats full ut. Kraven på säkerhet och regelefterlevnad ökar också, vilket kräver både teknisk kompetens och den senaste tekniken.

Post Comment