Advenica inleder samarbete med Radar

Digitaliseringen inom bland annat energisektorn blir allt tydligare, vilket gör att Advenica tar ytterligare ett steg i att förstärka vår position inom segmentet för kritisk infrastruktur.

För att nå ut till viktiga intressenter inom detta området har Advenica inlett ett samarbete med RadarEco. Syftet är att via Radars nätverk och med hjälp av deras erfarenhet och kompetens skapa plattformar för att kommunicera och positionera Advenicas unika lösningar.advenica

”Radar har ett erkänt högt anseende och engagemang inom de målgrupper och marknadsområden som Advenica riktar sig till. Vi ser därför stora möjligheter att nå ut till rätt mottagare för våra unika lösningar via deras väletablerade nätverk och väldigt goda referenser.”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica.

”Området med informationssäkerhet och digitalisering måste tas på största allvar. Advenica, som en svensk leverantör av lösningar som tar utgångspunkt från just detta behov av att säkerställa integritet och informationsflöde, ser vi som en väldigt spännande partner. Informationssäkerhet är något som väldigt ofta omnämns inom vårt nätverk och kommer att tas upp på kommande Radar Summit.”, menar Hans Werner, CEO, Radar.

Post Comment