Ny vill säga gammal teknik – paradoxen

Det pratas mycket om ny teknik och det har inte undgått någon att utvecklingen går snabbt.

I Gartners rapport om strategiska tekniktrender för 2016 ingår bland annat ”Information of Everything” och smarta maskiner. Att få balans mellan daglig drift och innovation är för många IT-organisationer en utmaning. Den digitala utvecklingen upplevs av många som ett skenande snabbtåg medan man själv håller på och skruvar på sitt ånglok.Ny vs. gammal teknik – paradoxen

IT-avdelningen i dag har allt högre krav på att bidra med affärsvärde, vilket ofta innebär krav på ny och bättre teknik med bättre koppling till verksamhetens behov. Samtidigt utgör ren driftrelaterad IT ofta den största delen, både resurs- och kostnadsmässigt. Gartner’s lösning heter ”bimodala” IT-avdelningar, där IT delas upp i en innovativ del och en mer traditionell del. Oavsett vad man tycker om detta förslag, lyfter det en viktig aspekt: IT måste ha en strategi för att ta sig an den digitala utvecklingen.

En undersökning av Forrester visar att bara 30 % av företagens IT-resurser går till aktiviteter som ökar intäkterna eller nyttan – eller sänker kostnaderna. Resterande 70 % har till syfte att upprätthålla det befintliga. För att lägga till mer statistik; Gartner rapporterar att upp till 40 % av samtalen till helpdesk rör återställning av lösenord och kräver manuellt arbete.

Hur kommer det sig att IT-avdelningar år 2016 accepterar att lägga så stor del av sin tid på så banala saker som lösenordsåterställning?

Svaret är ofta att det inte är prioriterat – vilket intressant nog är paradoxalt. För att kunna bidra med verkligt affärsvärde, jobba strategiskt och hänga med i utvecklingen behöver organisationer frigöra tid och pengar. För att åstadkomma detta måste vi bland annat – som hygienfaktor – automatisera det som inte behöver göras manuellt. Först därefter kan vi omfördela våra resurser på mer innovativa områden inom IT. Det är dags att låta ångloket gå på autopilot.

Post Comment