Ingram Micro utökat Dropbox räckvidd och tillgänglighet

Molnbaserad fildelning är en av de snabbast växande marknaderna inom tekniksektorn.

Mot denna bakgrund meddelade Ingram Micro (NYSE: IM) idag att man har utökat sitt distributionsavtal med Dropbox, en ledande leverantör av fildelning och samarbete.

Till att börja med erbjuds det nya avtalet i USA och Kanada, men i efterhand utökas det så att dropbDropbox Business erbjuds till Ingram Micros kanalpartners i Europa, Australien och Nya
Zeeland, och det finns även planer på att utöka erbjudandet till fler marknader inom kort. Genom det utökade avtalet fungerar Ingram Micro nu som utvald distributör av Dropbox i flera europeiska länder samt Australien och Nya Zeeland.

För att kunna serva alla växande företag i Sverige med en ökad partnernärvaro har Ingram Micro utökat Dropbox räckvidd och tillgänglighet till Ingram Micro Cloud Marketplace i Sverige.
Kanalpartners i Sverige kan nu smidigt köpa, förbereda, konfigurera och hantera Dropbox via en enda automatiserad portal.

”Vi ser Dropbox som en av de mest använda samarbetsplattformarna på marknaden, med dess unika företagsinriktade funktioner, och vi förväntar oss att det kommer att bli mycket lönsamt för vår molnportfölj och vårt globala partnerskap”, säger Renee Bergeron, Vice President, Global Cloud, Ingram Micro. ”Dropbox och Ingram Micros stärkta relation är en bekräftelse på vår gemensamma strävan om att tillgodose våra kanalpartners och deras kunders växande behov av kontrollerade fildelnings- och samarbetsmiljöer. Genom det utökade avtalet kan vi utnyttja vår kombinerade tekniska kapacitet och expertis och skapa en lösning för strategiska kundsegment och vertikala marknader.”

I och med att dagens arbetsplatser inte längre begränsas av krav på att befinna sig på plats på kontoret i varje stund har många företag gått över till molntekniken för att medarbetarna ska kunna samarbeta effektivt och säkert överallt i realtid. Dropbox Business är byggt ovanpå en mycket skalbar och säker infrastruktur och ger möjlighet till fildelning och samarbete över flera enheter samt smidig integrering i hundratals befintliga tredjepartslösningar. Våra kanalpartners kommer snart att uppleva större möjligheter till korsförsäljning genom att Dropbox kan anslutas helt sömlöst till Microsoft Office 365 via Ingram Micros produktivitetsprogram. Vi kommer därmed att kunna leverera ett prisvärt och komplett erbjudande som ökar produktiviteten och förbättrar kommunikationen mellan viktiga vertikala marknader. Förmågan att paketera och sälja unika Dropbox Business-erbjudanden kommer också att göra att kunderna kan använda outnyttjade möjligheter för småföretag och öka hastigheten i övergången till molnet.

”Ingram Micros starka engagemang i kanalen har angett takten för ett starkt partnerskap, och vi ser fram emot att presentera nya affärsmöjligheter för våra gemensamma kanalpartners”, sade Hank Humphreys, Channel Chief på Dropbox.

Post Comment