OpenText Enterprise World – Digitalisera nu eller dö

Under tre dagar i Nashville fick IT-kanalen en inblick i kommande version 16 av OpenText´s programpaket.

Två paket med det gemensamma, kraftfulla, budskapet – Digitalisera nu eller dö.

Konferensen inleddes med en keynote som hölls av OpenText´s CEO & CTO Mark Barrenchea, en mycket 20160713_170825karismatisk man som har förmågan att förmedla ett normalt mycket komplext område i form av den totala digitaliseringen på ett mycket enkelt och tydligt vis.

Mark började med att prata om hur alla företag idag är informations baserade företag och detta oavsett bransch. Det är informationen och vad vi gör med den som styr hur våra företag kommer att lyckas i den nära framtiden.

–          Vi har precis påbörjat steget in i en digital era, en era där information och kunskapen om hur denna information ska användas och bearbetas är den nya tidens ekonomi. En extrem automatisering och extrema anslutningsmöjligheter kommer att tvinga företag att omvärdera hur de ser på och jobbar mot kunder, marknaden samt olika företagsnätverk, säger Mark.

–          Valet är faktiskt enkelt men resan dig är det motsats; digitalisera eller dö som företag. För att lyckas så måste företag lyckas med en komplett digital transformation av samtliga processer och information som hanteras eller berör företaget på ett eller annat sätt. Denna information ska sedan integreras i ett befintligt nätverk med befintliga affärs- och kognitiva system för att skapa en komplett helhet som är åtkomstbar från alla platser när vi så önskar, berättar mark vidare.

Lösningen på dessa tankar finns såklart inom ett greppbart avstånd och heter, enligt OpenText, Suite 16 och Cloud 16 vilka tillsammans utgör den mest kompletta, omfattande och integrerade digitala EIM plattform någonsin.

En accelererad digital revolution

Under hela mänsklighetens tid så har vi upplevt kontinuerlig utveckling inom de flesta områden men ser vi till den tekniska aspekten av denna så följer den en annan och mycket brantare kurva. Vi står inför en teknisk utveckling som är på väg att accelerera  på ett sätt som aldrig tidigare varit möjlig och grunden till detta är två, eller tre huvuddelar.

Den första är den extrema automatisering som nu sker över alla led. Vi förlitar oss i allt större utsträckning på robotar och AI eller artificiell intelligens inom mer eller mindre alla områden. Detta omfattar allt från 3D printing, alla former av IoT lösningar, maskin till maskin (M2M) kommunikation samt alla former av kognitiva system.

Den andra delen är vårt extremt uppkopplade och anslutna samhälle där alla tidigare nämnda delar kommunicerar med varandra och med oss människor i realtid. Det vi ser är 4 miljarder användare med en triljon enheter som ansluter över kommande 5G nätverk. I mitten av allt detta hittar vi så den tredje delen eller delvis effekten av dessa båda och det är den extreme datorkraften vars inverkan på oss och samhället kommer att öka exponentiellt och vi kommer allt närmare ett nollavstånd mellan oss och uppkopplad teknik.

En varning ihop om en vision

Enligt en rapport från Gartner så kommer denna förändring som vi befinner oss i nu att få enorma konsekvenser för vår framtid och där de företag som anpassar för den digitala framtiden är de enda som över tid kommer att överleva. Över kommande år kommer vi att se att mellan 25-40 miljoner jobb kommer att försvinna som ett led i den tekniska utvecklingen, många av dessa inom kontors- och administrativa roller. Inom tio år kommer cirka 40% av dagens företag att ha försvunnit samt hela 25 av världens GDP kommer 2020 aldrig att röras av mänskliga händer.

Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv ser vi trenden av den digitala effekten redan idag där digitalt orienterade ledare redovisar en 26 procent högre vinst jämfört med de icke digitalt fokuserade ledarna. På samma sätt genererar de 9 procent bättre avkastning och deras företag har 12 procent högre marknadsvärde vilket är tydligt talande siffror.

Men allt är såklart inte bara negativt och det finns klara vägar att gå, det gäller bara att ta till sig dessa möjligheter i tid och se de nya möjligheter som tekniken för med sig.

–          Den digitala världen öppnar helt nya dörrar, det gäller bara att vi ser dem och vågar ta steget in i dessa. Aldrig tidigare har vi på global nivå sett så många företag starta upp med helt nya tankar och lansera produkter med en minimal startsträcka. Jag tänker exempelvis på ett företag som med hjälp av drönare och IoT teknik skapat en lösning för att övervaka järnvägar efter nerfallna träd eller andra skador för att sedan direkt kunna skicka folk att åtgärda dessa. Detta är en helt ny typ av företag vars idé inte skulle gå att genomför för bara några år sedan, berättar Marci Maddox, Sr Director CEM

2000-talets ungdomar är framtiden

Marci pratar kort vidare om den grupp som kallas Millennials, det vill säga de ungdomar som fötts på denna sida av millenniumskiftet och som i dagsläget utgör cirka 25 procent av jordens befolkning.

–          Det är denna grupp av människor som gjort att vår acceptans takt ökat allt fortare. Det är individer som är födda med teknik och där det digitala är lika självklart som luften vi andas. Det är en grupp som föds med Internet i ådrorna, som oftast är extremt skickliga och som tar många delar som för en äldre generation är svåra att hantera för givet. Det är således denna grupp som kommer att ha störst inflytande i hur framtida företag kommer att fungera och vilka som kommer att överleva. Detta gör även att det är denna grupp av människor som dagens företag måste anpassa sina arbetsmiljöer, arbetstider och även sätt att jobba på inför.

Hur vi ska komma hit beror sedan delvis på hur företaget ser ut idag men enligt OpenText så finns lösningen hos dem och detta med start i nya Suite 16 och Cloud 16. Styrkan i denna nya version är att den uppfyller de sex krav eller prioriteringar som OpenText anser att deras kunder och marknaden i helhet önskar.

OpenText´s sex drivande tankar

Det första och viktigaste steget är en enhetlig plattform. En digital plattform som integrerar data scheman och arkitektur med användarens erfarenheter över samtliga EIM funktioner. Detta skapar en unifierad plattform för all vår information.

Nästa steg är ett unifierat affärsnätverk. OpenText ska tillhandahålla världens största och mest kompletta affärsnätverk som inte bara lagrar och skyddar dina data utan drar nytta av och utbyter information för alla former av handel. Detta ska gälla för såväl B2B, C2C (Cloud 2 Cloud) och M2M.

Det tredje steget är att återuppfinna informationsutvecklarrollen. Ett företag som OpenText kan inte bygga eller anpassa allt för allt. Därför kommer delar av kommande plattform att vara öppna för anpassning vilket gör att företagen kommer att, med minimal insats, kunna anpassa sina egna lösningar för en integration med den bakomliggande motorn i form av OpenText 16.

Det fjärde steget handlar om förtroende. OpenText vill inte vara ett företag som bygger en relation på kontroll utan på förtroende och där är målet att OpenText ska vara den mest förtroendegivande partner som ett företag kan ha. Genom att hela tiden finnas på plats och stötta och hjälpa kunder genom processen då data ska digitaliseras och arbetsflöden ska flyttas till molnet samtidigt som företagen hela tiden ska leverera en meningsfull produkt eller tjänst till sina kunder över hela sitt affärsnätverk.

Steg fem är direkt kopplat till en rapport från januari 2016 om att den analytiska marknaden förväntas nå 75 miljarder dollar 2020. Här vill OpenText ta ett steg ytterligare och nå längre en vad en plattform och ett affärsnätverk kan göra genom att rapportera, visualisera, ta beslut utifrån ”vad händer om” samt även kunna göra precisa förutsägelser baserad på alla data över hela plattformen och all dess data.

Det sista steget är att stå för ett tydligt ledarskap och vision. OpenText  är och kommer alltid att vara bäst på EIM. De förändringar som görs, görs för att bli ännu bättre och mer kompletta inom detta område och här ska inga tvivel råda.

Tankar från Sverige

Under våra dagar på plats hann vi även med ett kort men mycket givande samtal med Kenneth Gustavson, försäljningschef för norden som gav sin syn på OpenText som helt och även de övergripande stegen som ska leda OpenText framåt.

–          Jag har förvisso bara haft ansvar för Norden i cirka ett år men har innan dess jobbat på samma position för den Svenska marknaden i cirka nio år. Det kanske mest intressanta under dessa år är företagets mycket långsiktiga vision. Från början så undrade jag, som många andra, varför vi under flera år köpte upp flera företag på en global nivå. Men nu sedan ett par år tillbaka så har vi kunnat se och även jobba utifrån vad som varit ett mål som satts för flera år sedan och detta i den unifierade plattformen i form av Suite 16., säger Kenneth.

–          OpenText har alltid varit mycket duktiga på sina delar men det har tidigare varit just delar och inte en helt men genom olika strategiska uppköp så vi lagt klart ett pussel som idag gör oss till den mest kompletta EIM leverantören på marknaden, en position som vi tänker behålla och förstärka framöver. Med Suite 16 kan företag omvandla alla former av analog data och samköra denna med ny och befintlig digital data och dra nytta av kraften ifrån den samlade informationen på ett sätt som aldrig tidigare gått.

–          Att vi har kommit så här långt och att vi kunnat växa och förändras så snabbt beror till stor del på den vision och det arbetssätt som Mark Barrenchea tog med sig när han tillträdde som CEO i januari 2012. Mark sprider en öppen och ärlig anda där vi alla verkligen jobbar mot samma mål och stöttar varandra, något som i nästa skede gynnar våra kunder. Har vi exempelvis en tekniker på plats som stöter på en fråga som han inte kan svara på så ställer hand frågan i vårt företagsnätverk och inom sekunder så kommer lösningen från flera håll. Detta skapar såväl trygghet som förtroende både inom bolaget men även gentemot kunder.

–          Att vi växer och att det går bra på den nordiska marknaden fick vi även nyligen att bra bevis på då en av våra rullande expon kallad OpenText tour nästa år även kommer att stanna i Stockholm. Detta kommer att ske någon gång i Mars men vi återkommer med exakta datum senare.

Kenneth berättar även att en av de svåraste delarna eller kanske snarare tuffaste utmaningarna för företag av idag är att våga öppna ögonen och blicka framåt och detta med ärliga glasögon, glasögon som visar på den värld som vi lever i och där de digitala hjulen rullar allt snabbare. För om företagen inte gör detta nu finns risken att det redan är försent när det gör detta. Ett steg på vägen mot denna nya värld kan så klart vara att helt förutsättningslöst bjuda in Kenneth eller hans kollegor och låta dem berätta vad OpenText kan göra för ert företag redan idag.

 

factsextreme

 

 

 

 

För mer information och kontakt besök:

Opentext.se

Facebook.com/opentext

Twitter.com/OpenText

Post Comment