Så definieras framtidens lärande när kreativitet är nummer ett
Hem KRÖNIKA Så definieras framtidens lärande när kreativitet är nummer ett

Så definieras framtidens lärande när kreativitet är nummer ett

Publicerat av: Redaktionen

Under de senaste fem-tio åren har arbetsklimatet blivit alltmer förändringsbenäget och snabbrörligt.

Det gäller särskilt inom IT-sektorn som både globaliserats och sett extremt snabb teknisk utveckling. Business as usual har ersatts av nya sätt att samarbeta via sociala nätverk och tjänster som är allmänt tillgängliga för alla. Arbetsprocesser, som en gång skapades för att vara homogena, blir idag arbetsklimatmer komplexa och arbetskraften efterfrågar mer flexibilitet. Dagens arbetsplatser utgörs snarare av digitala samarbetsmiljöer än av en fysisk plats. Det vi ser nu är framkomsten av en situation där människor som växt upp med digitala lösningar talar samma språk och delar information lika bekvämt online som fysiskt, och där kreativitet är ett måste för att lösa problem och hantera risk.

Dessa förändringar har bidragit till att organisationer behövt se över hur de planerar, arbetar, kontrollerar och agerar för att möta medarbetarnas förväntningar. Vi behöver helt enkelt ett nytt tankesätt kring kreativitet, delaktighet och engagemang.   

Så frågan som HR-avdelningar nu ställer sig är vilken roll lärande och utveckling ska ha på den moderna arbetsplatsen, eller snarare för den moderna arbetaren?

För att organisationer ska lyckas attrahera, behålla och utveckla de anställda finns det ett par saker som är extra viktiga att tänka på i framtidens lärande:

·      Lär de anställda hur de ska lära: Många anställda saknar vetskap om det verkliga värdet i utbildningar och övriga läroprocesser. Lärande organisationer måste gå bortom detta och proaktivt möta sina anställdas förväntningar kring utveckling.

·      Skräddarsy utvecklingsinitiativ: Anpassa utbudet av utvecklingsmöjligheter utifrån varje anställds roll och dennes framtida ambitioner. Riktade utvecklingsprogram hjälper både den anställda och företaget att växa.

·      Gör kompetensutveckling mer likt det de anställda redan är vana vid (gamification): Anställda som har växt upp med online-spel är ofta receptiva till spelliknande situationer i arbetet också. Många experter menar att spelliknande teknologi kan göra komplex information enklare att ta till sig. Den nya normen blir att skapa team som samarbetar över avdelningar och fysiska platser och där mycket av beslutsfattandet är distribuerat snarare än centraliserat. Framtidens anställda kommer troligen att föredra nya sätt att kommunicera. Linjär Powerpoint-baserad kommunikation kommer att får stryka på foten till fördel för mer holistiska och spelliknande sätt att kommunicera. 

·      Ta tillvara på möjligheterna som kommer av att vara en grupp som kan lära sig saker tillsammans på jobbet: Samverkan med arbetskamrater, experter och chefer är en guldgruva för kompetensutvecklingen. Utnyttja den genom att göra det enkelt att interagera via digitala plattformar där andra kan nås med bara ett klick. Framåtsträvande företag skapar och investerar i interna plattformar eftersom de gör det enkelt att både skapa kontakt mellan gruppmedlemmar och att skapa globala communities där anställda med olika åsikter och synpunkter kan interagera kring gemensamma intresseområden. Dessutom kan denna typ av samverkan stimulera utbyte av erfarenheter och idéer kring kundarbete och karriärmöjligheter, samt vara perfekt för att föra samman experter som kan agera mentorer även över stora fysiska områden. På köpet får man en ökad känsla av gemenskap och tillhörighet. De här grupperna kan förstås även utökas till att även omfatta kunder och partners.

·      Coacha i realtid: I en modern organisation måste mentorskap integreras som en naturlig del av den anställdas dagliga arbete snarare än som årsvisa utvecklingssamtal. Coaching förväntas ges löpande och proaktivt närhelst den behövs. Den anställde behöver få tillgång till coaching av sina medarbetare, sina chefer och företagets högre chefer i form av ett nätverkstänk där alla drar åt samma håll. Genom att feedback tas tillvara oavsett befattning och roll kan företaget skapa en miljö där samtliga anställda engageras och bidrar till en innovationsdriven miljö. Det är något alla vinner på.

Av Prithvi Shergill, HCL Technologies

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>