Import Hotfix Script
Hem NyheterTech News Import Hotfix Script

Import Hotfix Script

Publicerat av: Redaktionen

My friend Markus at isolation.se has a great list of hotfixes that’s good to have in your datacenter if you run Microsoft infrastructure.

He also has a script that’s starts Internet Explorer and makes it easier to import the hotfixes in to your WSUS, here’s his blogpost http://www.isolation.se/semi-automatic-hotfix-import-into-wsus/.Import Hotfix Script

I’ve had a customer that I needed to check which hotfixes they had and import the missing ones. So I added some functionality to Marcus script so that it also checks the WSUS server for hotfixes so you only need to download the missing hotfixes.

Here is the script:

###################################################################
#    Written by Mattias Lehmus, TrueSec
#    Twitter: @onelehmus
#    Blog: onelehmus.com
#
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS*
###################################################################

Param(
[Parameter(Mandatory=$true)]
[String]$WSUSServer,
[Parameter(Mandatory=$true)]
[Int]$WSUSServerPort,
[Parameter(Mandatory=$true)]
[String]$HotFixXML
)

#Variables
$pauseOn = “21”,”41?,”61?,”81?,”101?,”121?,”141?,”161?,”181?,”201?,”221?,”241?,”261?,”281?,”301?
$I = 0

#Get Hotfixes from XML
$Hotfixes = Import-Clixml $HotFixXML

#Get Hotfixes from WSUS
$HotfixesInWSUS = Get-WsusUpdate -UpdateServer (Get-WsusServer -Name $WSUSServer -PortNumber $WSUSServerPort) -Classification All -Approval AnyExceptDeclined -Status Any | Where-Object classification -eq “Hotfix”

#Compare lists to create list of missing hotfixes
$MissingHotfixes = (Compare-Object -ReferenceObject $HotfixesInWSUS.Update.KnowledgebaseArticles -DifferenceObject $Hotfixes.KB | where SideIndicator -eq “=>”).inputobject

#Import Missing Hotfixes
foreach ($MissingHotfix in $MissingHotfixes) {
$url = ($Hotfixes | where KB -eq $MissingHotfix).MUUri
$I++
If ($I -in $pauseOn) {
Write-Host “Import hotfixes before continue, then press Y”
$continue = Read-Host
If ($continue -ne “Y”) {break}
}
$I
& ‘C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe’ $url
}

The script can be downloaded here: https://1drv.ms/u/s!AsVfLv6C271rhqQGa-WI4CTrbO9xxg

To run the script you need to download Markus xml file from: http://www.isolation.se/semi-automatic-hotfix-import-into-wsus/ and run the script on your WSUS server with parameters like this:

Import-Hotfixes.ps1 -wsusserver “localhost” -wsusserverport 8530 -hotfixxml ” c:temphotfixes.xml”

I hope this can help you with your hotfix management.

//MattiasImport Hotfix Script

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>