Tieto lanserar OneCloud för enklare hantering av molntjänster – samlar molnets alla fördelar i en lösning

Att hantera flera olika leverantörer och ett växande ekosystem av molntjänster är en utmaning för många organisationer.

Tieto OneCloud är en ny lösning som låter kunder samla samtliga molntjänster, både privata och publika, i en och samma plattform som hanteras centralt.Tieto lanserar OneCloud för enklare hantering av molntjänster – samlar molnets alla fördelar i en lösning

I takt med den ökade digitaliseringen hittar företag och organisationer ständigt nya och innovativa sätt att dra nytta av molnteknologi. För att maximera fördelarna med vissa typer av molntjänster och minimera beroendet av någon enskild lösning väljer man allt oftare att använda sig av flera olika leverantörer. En undersökning som analysföretaget IDC gjort på uppdrag av Tieto visar att mer än en tredjedel (37 %) av stora företag och organisationer i Norden har fler än 10 IT-tjänsteleverantörer. Att hantera det växande antalet leverantörer och molnbaserade tjänster på ett enkelt och effektivt sätt har blivit en allt större utmaning.

Tieto OneCloud kombinerar privata molntjänster från Tietos lokala datacenter i Sverige, Finland och Norge med publika molnlösningar från ledande globala leverantörer som Amazon Web Services och Azure. Med OneCloud får kunder tillgång till alla ledande molntjänster oberoende av ekosystem, utan att behöva låsa fast sig vid en viss teknologi.

– Med OneCloud hjälper vi våra kunder att få en samlad överblick över sina molntjänster och ett helt nytt sätt att hantera dem genom en enda lösning. Det gör det möjligt att möta nya affärs- och innovationsbehov på ett enkelt sätt så att kunder istället kan skifta fokus och resurser till att förnya sin verksamhet, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering på Tieto i Sverige.

Post Comment