18-årig svensk pekas ut av internationell IT-säkerhetsjätte – ligger bakom tusentals IT-attacker 

Ett av världens största IT-säkerhetsföretag, Palo Alto Networks, pekar i ett blogginlägg idag ut en svensk som den som skapat ett nytt hackingverktyg som använts i flera tusen IT-attacker runt om i världen.

18-årig svensk pekas ut av internationell IT-säkerhetsjätte - ligger bakom tusentals IT-attacker  1Företaget har nu gett all information om fallet till berörda myndigheter i Sverige.

Palo Alto Networks uppger att flera av varandra oberoende källor pekar ut den 18-årige svensken. Sedan början av september har denne sålt sitt hackerverktyg på en särskild webbplats. Dessutom har hen marknadsfört den via särskilda webbforum för hackare.

Även fast verktyget funnits under kort tid har det redan hunnit användas vid åtminstone 2 200 försök till intrång på datorer som tillhör Palo Alto Networks kunder. Det finns sannolikt ett stort antal ytterligare försök till attacker som företaget inte känner till.

Den 18-årige svensken har av allt att döma skapat ett verktyg av typen RAT (Remote Access Tool). RAT är ett slags programvara som ofta används i samband med IT-intrång mot företag och konsumenter. På så sätt kan den som genomför intrånget fjärrstyra datorer och därigenom få tillgång till allt som finns sparat på datorerna.

Ett verktyg av denna typ kan användas av helt legitima skäl men i detta fall har det utformats för att undvika upptäckt av antivirusprogramvara. Det finns enligt Palo Alto Networks ingen annan anledning till detta än att genomföra intrång.