27 procent av IT-outsourcingmarknaden ska omförhandlas 2021

Radar Ecosystem Specialist och rapporten ”Outsourcing 2021” visar att en betydande andel av värdet, 27 procent, ska omförhandlas eller konkurrensutsättas under 2021.

27 procent av IT-outsourcingmarknaden ska omförhandlas 2021
27 procent av IT-outsourcingmarknaden ska omförhandlas 2021

Enligt Radars outsourcingdatabas är det inom tillverkande industri där partnerskap med störst värde som ska omförhandlas.

Outsourcing av IT-verksamhet ökar under 2021, mer i volym än i omfattning. Värdetillväxten begränsas till 0,6 procent och omsättningen bedöms bli cirka 27, 5 miljarder kronor under 2021. Efter en relativt stabil period kommer nu 117 avtal med årliga kontraktsvärden över 5 MSEK att konkurrensutsättas under året.

Rörelsen från en global supply chain till en lokal fortsätter, till del beroende på osäkerheten kring ökad legal inblandning, samtidigt som molntjänsters andel inom ramen för IT-outsourcing ökar. Detta sammantaget med den kraftiga tillväxten av leveranskapacitet hos lokalt baserade datacenter kommer resultera i en snabb förändring av konkurrensvillkor och leverantörslandskap.