3 största skälen till varför man säkerhetsprövar sin personal

Det kan finnas flera skäl att säkerhetspröva sin personal.

3 största skälen till varför man säkerhetsprövar sin personal 1Åke Ekerbring, Säkerhetsskyddschef på IT-Total har sammanställt vad han anser är de tre största skälen till att genomföra säkerhetsprövningssamtal samt så reder han ut när man som företag faktiskt måste göra detta enligt lag.

1. När uppdraget kräver en registerkontroll

Det första skälet är att man ska utföra ett uppdrag där lagen kräver att den anställde registerkontrolleras av säkerhetspolisen och därför ska säkerhetsskyddschefen genomföra ett säkerhetsprövningssamtal (beroende på säkerhetsklass).

2. För att säkerställa en registerkontroll längre fram

Det andra skälet är att man i samband med anställning genomför en säkerhetsprövningsintervju för att säkerställa att den anställde har en bakgrund som klarar en registerkontroll längre fram.

3. Säkerhet i första rummet

Det tredje skälet och en annan anledning är att man vid en grundligt genomförd säkerhetsprövningsintervju av personalen, signalerar till presumtiva kunder att man sätter säkerhet i främsta rummet.

Utifrån säkerhetsskyddslagen är det viktigt att man kommer fram till om den prövade kan anses som lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Man ska också kontrollera det kan finnas dubbla lojaliteter hos den prövade och i så fall om dessa kan utgöra en intressekonflikt. En annan viktig faktor är om det finns förhållanden som kan göra den prövade sårbar för påtryckningar.

När måste, alternativt behöver man som företag säkerhetspröva sin personal

När du fått ett uppdrag som omfattas av säkerhetsskyddslagen 2018:585. Då måste berörda personer registerkontrolleras och det ska hållas ett säkerhetsprövningssamtal.

Det kan även vara en klar fördel att göra en säkerhetsprövningsintervju/bakgrundskontroll av sin personal även om man inte initialt ska arbeta med information som rör Sveriges säkerhet.

Vikten av ett grundligt genomfört säkerhetsprövningssamtal

Avslutningsvis vill jag visa några siffror för att lättare förstå vikten av ett grundligt genomfört säkerhetsprövningssamtal.

2018 registerkontrollerades 122 312 människor i Sverige, 1,7 % av dessa förekom i misstankeregistret, belastningsregistret eller i SÄPO:s register. 20% av dessa lämnade registerkontrolldelegationen ut uppgifter om. Det innebär att 0,34 % av 122 312 kontrollerade meddelades det om förekomst i registren. Med detta i åtanke hoppas jag att du fått bättre förståelse kring varför det är viktigt.