3D-printat huvud lurar våra mobilers ansiktsigenkänning

3D-printat huvud lurar flaggskepsmobiler

3D-printat huvud lurar våra mobilers ansiktsigenkänning 1
Ansiktsigenkänningen i våra mobiltelefoner fick ett bakslag när en undersökning gjord av Forbes visade att allt som krävs för att lura den är ett 3D-printat huvud.

Idag använder var och varannan mobil ansiktsigenkänning som upplåsningsmekanism. Det är just hur denna upplåsning sker som varierar från modell till modell. Och vissa sätt är säkrare än andra. Säkerheten hos just ansiktsigenkänningen var vad Forbes reporter Thomas Brewsternyligen ställde på prov.

Med hjälp av 50 kameror och en 3D-skrivare kunde Brewster skapa en skalenlig modell av sitt eget huvud för endast 300 pund. Modellen testades därefter mot en serie av toppmoderna mobiler, såväl med Android som iOS. Dessa inkluderade LG G7 ThinQ, Samsung S9, Samsung Note 8, Samsung OnePlus 6 samt en iPhone X. Det är enbart iPhoneX som har specifik hårdvara för ansiktsigenkänning, något som kan ha påverkat resultaten.

Sämst resultat för Androidtelefonerna

Plasthuvudet användes för att låsa upp mobilerna, vilket resulterade i intressanta resultat bland Androidtelefonerna. Alla godtog det falska ansiktet som verkligt. Det enda som skiljde sig mellan modellerna var tiden det tog för upplåsningen att ske. Den enda mobilen som klarade sig i testet var Apples iPhone X.

Bör man då vara orolig för att använda tekniken? Inte nödvändigtvis. Dock blir det viktigt att tänka på hur du använder tekniken. Ansiktsigenkänning bör t.ex. inte användas för att verifiera betalningar. Att använda det för att låsa upp sin mobil får ändå anses relativt säkert. Iallafall än så länge. För mer mobilsäkerhetsnyheter, se bland annat Android-trojanen GPlayed.

Av Max Kardos, CYPRO.