Hem EVENTEvent Bevakning 3DEXPERIENCE World 2021 – Dassault Systèmes

3DEXPERIENCE World 2021 – Dassault Systèmes

Publicerat av: Redaktionen

Allt sedan Dassault Systèmes grundade Solidworks 1993 har företaget revolutionerat sättet som ingenjörer, formgivare och designers arbetar med alla typer av modellering och datastödd konstruktion där företaget redan 1981 tog fram de första kompletta datorbaserade 3D ritningarna via så kallade 3D mock-up.

3DEXPERIENCE World 2021 – Dassault Systèmes

Under ledning av företagets senaste och nuvarande CEO, Gian Paolo Bassi så har ytterligare gigantiska kliv tagits mot vad som idag är världens kanske främsta och mest kompletta plattform för kreation och allt som är kopplat till detta i form av unifierade PLM plattformen 3DEXPERIENCE.

The freedom to create

Under temat Freedom to create och freedom to make hölls årets 3DEXPERIENCE World 2021 under fem fullpackade dagar i februari. Precis som övriga event det senaste året så skedde även detta helt digitalt men till skillnad från merparten av övriga event så lyfte många talespersoner och föreläsare upp hur pandemins effekter, trots alla extremt tråkiga sidor, faktiskt accelererat både den digitala utvecklingen men även sättet som vi i allt större utsträckning jobbar på, ett sätt där vi alla tack vare internet som stomme, kan arbeta tillsammans för att snabbare och effektivare lösa problem än någonsin tidigare.

Gian Paolo Bassi lyfte här fram ett eget exempel där Solidworks tillsammans med över 600 tekniker och designers över hela världen skapat en helt unik 3D miljö kring en rymdstation, en lösning där allt arbete har skett via molnet men där både kunder, tekniker och övriga kunna ansluta oavsett vart varit placerade och bidra under de tidsperspektiv som passat dem bäst. Detta menar Gian Paolo visar på en lösning som harmoniserar mellan produkt, naturen och livet vilket blir som en renässans för industrin i helhet.

En unik plattform

Även Bernard Charles, Vice Chairman of the board och CEO för Dassault Systèmes pratade om den enorma omställning som hela världen fått göra till följd av pandemin vilket så klart även gällt Dassault Systèmes och som delvis fått företaget att fördjupa sina tankar om hur framtida lösningar ska utformas.

För att kort sammanfatta våra tankar så kan man säga att vi måste ha ett mål som drivs av specifikt syfte med att värna om både miljön och om framtiden i alla led

  • Under det senaste året genom har vi gått en metamorfos som vi inte trodde var möjligt. Ta vaccin som exempel. Tidigare tog det 15 år att ta fram ett vaccin men nu har vi gjort detta på 15 månader. Detta har gjorts möjligt tack vare den mängd metadata som vi har och de möjligheter som erbjuds via olika sammarbetsplattformar, säger Bernard.
  • Covid har ställt nya krav på hur vi ska kunna jobba tillsammans över gränser och mellan företag och personer. Vi har ställt om så att sjukvård och forskare tillsammans med tekniker och alla andra grupper som berörs på något sätt kan bidra och dra nytta av data och tillsammans hitta nya vägar, snabbare än någonsin tidigare. En stor del av detta har blivit möjligt tack vare Solidworks plattform där delar både kan utvecklas men framför allt testas virtuellt i realtid för att se att effekterna blir som önskat och för att kunna förfina och optimera alla steg innan lösningen/produkten kommer ut live. Detta för att vi kapar de flesta, kanske alla, av de barnsjukdomar som traditionellt funnits och som vi i spåren av pandemin i allt fler lägen ser att vi inte har råd eller tid att uppleva i den verkliga världen. Detta ger oss produkter som mer kompletta redan från dag 1

”Genom att kombinera kraften från data, med innovativ design och kraftfull testning och simulering kan vi skapa framtidens hållbara lösningar”

Att jobba med olika kollaborationslösningar är inte något nytt för Solidworks som redan 2012 lyfte den första kollaborativa 3D plattformen för modellering av bland annat hela städer och kanske framför allt den till dags datum mest imponerande lösningen av dem alla den första kompletta virtuella tvillingen av vår kropp som togs fram 2020. Båda dessa och många flera av de lösningar som Solidworks presenterat under årens lopp har varit tekniska innovationer som förändrat och förbättrat våra livsmöjligheter inom alla tänkbara branscher och områden.

  • Vi har under pandemin lärt oss otroligt mycket och vi har framför allt sett kraften i virtuella lösningar, något som vi i allt större utsträckning kommer att vara tvungna att luta oss emot i framtiden för att bland annat kunnat utbilda oss på rätt sätt, menar Bernard.

Anywhere, anytime, together on any device

En komplett samarbetsplattform innebär inte bara att olika personer kan samarbete kring delar av ett projekt utan det omfattar så mycket mer. Detta är även grundtanken bakom nya 3DExperience plattformen som är stommen i Solidworks nya lösning.

Ett perfekt exempel på hur detta kan fungera i verkligheten visades upp i samband med en genomgång av 3DExperience utbildningssida. En plats där det finns möjlighet för kreativa idéer att växa och ett flertal tävlingar för innovativa lösningar på olika problem presenteras.

Ett av dessa företag baserade på tre tidigare studenter som en gång i tiden pluggat tillsammans men som nu bodde på tre helt olika geografiska platser med helt olika tekniska förutsättningar. En av dessa studenter upptäckte en av dessa tävlingar och efter att gemensamt lämnat in ett tävlingsbidrag för att konstruera en svävande skateboard, ett bidrag som till slut vann första pris, så har de tre vännerna designat och tillverkat denna lösning helt digitalt enbart genom att använda Solidworks plattform.

För att läsa mer om detta och andras arbeten och följa kommande tävlingar och projekt, besök https://edu.3ds.com.

Det intressanta är att detta tankesätt gäller inom alla områden och så fort vi kan jobba tillsammans med tankar och innovationer så kan magi uppstå och nya produkter och tjänster uppstå så mycket fortare än vi någonsin kunnat tänka oss

Ett annat exempel som presenterades är XSUN som tagit fram drönare som används för olika former av övervakning av marker. Det unika med dessa är att de drivs med hjälp av solceller vilket gör att de kan flyta nästan hur länge som helst. Drönarna kan användas för att ta fram kartor, övervaka agrikultur, se vägar, följa och kontrollera skogsbränder med mera.

Detta flygplan var tvunget att vara lätt, robust och stabilt men samtidigt hålla en godtagbar kostnad. I 3DExperience plattformen så har detta blivit möjligt och företaget har kunnat testa alla tänkbara scenarion i simuleringsmiljön vilket har skyndat på processen och skapat en mer komplett lösning från dag 1.

  • En av de största fördelarna med att använda 3DExperience är användaren får en unifierad plattform där de kan köra och få synergieffekter från olika lösningar vilket sparar tid och pengar och gör utvecklingen lättare, berättar Gian Paolo. för att läsa mer om olika projekt besök 3dexperiencelab.com
  • Allt detta, och mycket mer blir möjligt tack vare den enhetliga plattformen som samlar alla områden från den primära idén via olika utvecklingsfaser till en färdig produkt, en plattform som är tillgänglig från både datorer som alla typer av mobila enheter. Nu kan användare skippa whatsup, slack eller andra lösningar där de måste flytta och byta data mellan plattformar och i stället fokusera på det kreativa tänket och skapandet och låta 3DExperience plattformen koordinera och hantera allt runt omkring berättar Bernard.

Snabbare och flexiblare

3DEXPERIENCE World 2021 – Dassault Systèmes

Under 2020 så har världen upplevt den största ekonomiska och medicinska belastning i modern tid.  Företag och även länder har fått ta till alla tänkbara resurser för att försöka överleva och hantera denna globala kris. Tack vare den sedan tidigare pågående och under 2020 extremt påskyndade digitala transformationen så har världen trots allt lyckats förhållandevis bra och skulle denna pandemi kommit för kanske bara ett eller två decennier sedan så hade utgången troligen varit en helt annan och mycket värre.

Vi kan så här i början av 2021 se tre tydliga trender. En klar vinst för de företag som redan tidigare påbörjat sin digitala transformering då dessa varit mindre känsliga. De som befunnit sig någonstans i mitten av sin transformation har fått vad som kan kallas för en Reality check om vad som verkligen måste genomföras omedelbart och slutligen ett extremt uppvaknande för de företag som inte brytt sig eller påbörjat transformering.

Detta har lett till att de områden som idag har högst prioritet hos alla toppbolag är Agilitet och Flexibilitet. Tillsammans med molnbaserade samarbetslösningar och en end-to-end anslutning av alla kunder, partners och leverantörer så kan dessa företag direkt ställa om och jobba efter det nya nuet.

Detta är även precis vad Solidworks och Dassault Systèmes sagt under många år och där vi nu via 3DExperience plattformen kan se resultaten där företagets kunder, mer eller mindre utan avbrott kunnat arbeta vidare som tidigare.

  • Vi började med 3D Creator och 3D Sketching. Vi har sedan fortsatt med att ta fram nya, integrerade lösningar och program för alla design roller. Detta har lett till att vi idag har en komplett uppsättning verktyg som kan köras från valfri webbläsare och som har en grund i fem pelare: Design, Simulering, Tillverkning, Hantering och Marknad – detta är kraften i 3Dexperience, säger Gian Palo

Konceptet gäller inte minst för mindre företag som ska etablera sig och där både tid och resurser för bland annat RnD är mycket begränsade. Ett sådant exempel är Proteus Motion, ett mindre företag som använt 3Dexperice plattformen för att designa och testa träningsmaskiner som fokuserar på att optimera rörlighet i stället för att isolera muskler. Denna lösning krävde extrema mängder tester och pilotkörningar vilka nu kunde genomföras helt digitalt. Utan en plattform som 3Dexperice hade detta varit allt för tidskrävande och kostsamt.

Företaget har dessutom tagit fram sin lösning under rådande pandemi med större delen av arbetsstyrkan arbetande på distans och med multipla externa arkitekter vilket i normala fall inneburit stora fördröjningar, men tack vara Dassault Systèmes plattform så har allt flutit på som om ingenting hänt.

Från det enkla till det utom jordliga

Som vi redan sett så kan alla typer av branscher och storlekar på företag dra nytta av kraften och innovationen i 3DExperience och under eventets fem dagar så var det mängder av kundscenarion som presenterades. Vi har valt att avrunda denna artikel med två helt skilda lösningar vom verkligen visar på bredden i Solidworks plattform. Det första av dessa företag är faktiskt svenska Ikea. Här berättade Taco Van Der Maden, Development och operations IT Manager IKEA Communications AB om hur företaget använder Solidworks lösningar för att ta fram monteringslösningar för sina möbler. Något som utifrån kan verka banalt men som kräver mycket dataarbete och automation.

  • Varje år tar vi fram över 30 000 produktbilder och över 70 produktfilmer. För att detta ska vara praktiskt möjligt så att använder vi 3D med en hög integration av automatiserat arbetsflöde. Här tar vi fram cirka 3000 3D modeller varje år för kommunikationsändamål. Till detta så har vi cirka 3500 3D modeller per år anpassade för olika verklighetsbaserade behov som till exempel i Ikeas 3D app vilken låter dig testa möbler hemma i en virtuell värld. Allt detta och mycket mer kan vi göra i 3Dexperice plattformen berättar Taco.

Ikea kom tidigt fram till att de platta, fyrkantiga paketen som används för varor både var ekonomiskt fördelaktiga och bra för miljön. Men för att lyckas med detta hela vägen och för att alla kunder ska få en så pass enkel montering upplevelse som mojigt krävs tydliga och lättanvända guider.

Manualen ska vara som en historia då den ska vara tillgänglig för många och alla ska kunna montera upp produkterna själva. Den ska dessutom alltid börja med något enkelt så att alla känner självförtroende samt att stora delar monteras tidigt för att kunden ska kunna se vad som är på väg att byggas.

  • Vi börjar alla manualer med att själva komma fram till bästa tänkbara sätt att bygga samman produkten i verkligheten. Sedan tar vi med oss denna kunskap in i Solidworks Composer där vi gör om alla stegen men digitalt. Allt sparas sedan ner som vektorgrafik för att kunna återanvändas i senare skeden i processen. Säger Taco.
  • Detta är var vi befinner oss idag men vi ser även att vi kommer att behöva bli än mer digital i framtiden, oavsett om detta innebär AR eller VR eller någon annan lösning. Och tack vare att vi använder Solidworks plattform så vet vi att detta bara kommer att bli ett naturligt steg i vår vardagliga process. Det kan till och med vara så att vi inom en snar framtid kommer att kunna erbjuda personanpassade instruktioner för olika delar vilket tar monteringen till en helt ny nivå. För att lyckas med detta så bjuder Ikea tillsammans med Solidworks in externa kreatörer och designers för att skapa framtidens monteringsanvisningar.

Det andra företaget är Offworld AI där vi fick lyssna till företagets CEO Jim Keravala.  Offworld AI är ett företag som jobbar med att ta fram maskinlärande robotar vilka ska användas för säkrare gruvdrift, tillverkning och konstruktion på både jorden och så småningom på andra planeter som månen och Mars.

Vårt definitiva mål är att åka utanför jorden och åta sig de tuffaste jobben som finns, överallt. Vi bygger den tuffaste arbetsstyrkan som ska klara alla former av jobb och som är AI driven. Grunden till detta arbete är miljontals robotar som jobbar tillsammans för att gemensamt lösa en uppgift. En uppgift som sträcker sig från vanlig gruvdrift till konstruktion, reparationer med mera, allt på platser som är svåråtkomliga eller farliga för människor.

  • Då vi via 3Dexperice plattformen kan standardisera tillverkningsprocessen så kan vi optimera kostnaderna och komma snabbare ut med färdiga lösningar. En viktig del i denna process är att vi inte från start kan ta de lösningar som fungerar på jorden utan vi måste återuppfinna lösningar som kan passa på andra planeter och deras förutsättningar. Målet vi jobbar efter just nu är att ha robotar på månen innan slutet av detta årtionde, säger Jim.

Tidig julklapp

Vi avslutar med att kort nämna två mycket tacksamma tillkännagivanden. För att bättre kunna sprida kunskapen och användandet av 3Dexperice plattformen så presenterades två nya paket; 3Dexperice för studenter och för makers. Den första lanseras under maj 2021 och kommer göra det möjligt för studenter att prenumerera på programmet för cirka 600 kronor per år. Tjänsten för Makers kommer att lanseras under årets andra halva och kommer att kosta knappa 1000 kronor per år.

Detta var som nämnts en komprimerad sammanställning av ett givande event och för alla er som vill lära er mer om den nya plattformen eller se exempel på olika lösningar så rekommenderar vi att ni besöker 3D Design & Engineering Software – Dassault Systèmes® (3ds.com)

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>