Hem ÅTERFÖRSÄLJAREIT-TOTAL 5 fördelar med senaste versionen av agilt arbete

5 fördelar med senaste versionen av agilt arbete

Publicerat av: Redaktionen

Självständiga team och små leveranser

5 fördelar med senaste versionen av agilt arbete

IT-Totals konsulter går en utbildning under hösten som certifierar dem i agilt sätt att jobba enligt Scaled Agile Framework (SAFe) 5.0.

Men vad innebär agilt arbetssätt enligt SAFe?– Jag skulle säga: motsatsen till toppstyrning. Det handlar mycket om att bygga små och självständiga team och bryta ner verksamheten till många små leveranser där de som utför leveranserna har mandat att fatta besluten som styr deras jobb.

David Eclundh jämför med ett traditionellt sätt att jobba där arbetsledaren presenterar ett projekt med tidplan och budget, delar ut uppdrag och fördelar resurser.
– Ett agilt arbetssätt vänder upp-och-ned på den metoden. Ledaren presenterar en vision. Sedan får teamen som ska utföra jobben återkoppla med vad de kan leverera, hur de ska prioritera och ta ansvar för sina leveranser.

Både mindset och arbetssätt

I den agila processen ingår avstämningar varje dag i teamen.
– På så sätt fångar man upp eventuella svårigheter och kan rätta till dem innan de växer till problem. Två gånger i månaden samlas nyckelpersonerna för att se helheten, då utvärderar man vad alla team gör.

SAFe 5.0 är lika mycket ett mindset som ett arbetssätt, menar David:
– Du behöver skapa en företagskultur som bygger på tillit där ledningen ger medarbetarna förtroende och ansvar.

David listar fem potentiella fördelar med arbetssättet:

1. Rörligt
Arbetssättet kan ge en effektiv och smidig organisation eftersom man flyttat mandatet till teamen som utför jobbet. Det blir inga väntetider på beslut uppifrån, om man ”slipper” beslut som inte är förankrade i teamen. Företaget blir mer snabbfotat.

2. Proaktivt istället för reaktivt
Med dagliga avstämningar får man chansen att korrigera saker direkt. Samtidigt kan man snappa upp och stämma av vad man behöver göra längre fram, och ligga steget före istället för att göra ”brandkårsutryckningar”. Här finns en stor potential vad gäller IT-frågor då alltför många fastnar i den operativa och reaktiva vardagen. Fler organisationer måste få möjligheten att blicka framåt med en plan där saker avslutas också, och inte bara läggs till.

3. Träffsäkra leveranser
Eftersom leveransen bestäms och löpande utvärderas av teamen som utför dem blir de mer korrekta. Vid problem har teamet en produktägare som direkt kan fatta de beslut som krävs – istället för att ledningen tre månader senare upptäcker att man missat målet.

4. Stimulerande arbetskultur
Man lyckas dagligen med sina leveranser eftersom de bygger på teamets faktiska kapacitet som räknats ut på ett exakt sätt. Arbetssättet bygger på engagerade medarbetare som får förtroende att bestämma över sina arbetsvillkor.

5. Nöjdare kunder
En mer flexibel och effektiv organisation med mer motiverade medarbetare har större möjligheter att både öka produktiviteten och få nöjdare kunder.

Största utmaningen med arbetssättet?
– Det är nog svårt att föra in bara lite, man behöver implementera det i hela verksamheten, så jag tror att man bör ha tålamod och inse att det kan ta tid. Företagskulturen är en nyckel, man måste ha ledare som vill och vågar decentralisera och delegera beslut.

IT-Totals konsulter certifieras enligt SAFe 5.0

  • Scaled Agile Framework (SAFe) är ett beprövat och ledande ramverk för agila metoder anpassade till företag och organisationer. Versionen 5.0 lanserades i januari 2020.
  • SAFe består av tre nivåer: team, programoch portföljhantering.
  • Bakom SAFe står Dean Leffingwell, som är författare till böckerna Agile Software Requirements: Lean Requirements for Teams Programs and the Enterprise(2011) och Scaling Software Agility: Best Practices for Large Enterprises(2007).
  • Läs mer här.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>