5G bryter barriärer för mobilitet inom industrin

[KRÖNIKA] Den kommande anstormningen av 5G-nät innebär inte bara högre hastigheter, utan också högre kapacitet. De två förbättringarna krattar manegen för ny funktionalitet.

5G bryter barriärer för mobilitet inom industrin 1
Kenni Ramsell, Nordenchef på Toshiba

5G innebär i praktiken snabbare ned- och uppladdningar, lägre fördröjning och möjligheter att köra flera tunga tillämpningar samtidigt. Det är värdefullt inom tillverkningsindustrin, som präglas av avancerade maskiner och komplexa mjukvaror. Det gäller så väl produktutveckling och innovation i allmänhet, som tillverkningsprocesser menar Kenni Ramsell från Toshiba.

Men den kanske största påverkan som 5G kommer att få blir som ett fundament för IoT-lösningar. Enligt en rapport från Ericsson förväntas antalet mobilanslutningar för IoT-utrustning att vara 4,1 miljarder år 2024. Det innebär helt nya möjligheter att skapa nya typer av IoT-lösningar, inte minst inom tillverkningsindustrin.

IoT-revolution med smarta enheter

Enligt en rapport nyligen från hårdvarutillverkaren Zebra Technologies förväntas 86 procent av alla företag öka sina investeringar i IoT under de närmaste åren. 5G i kombination med nya lösningar för att bygga kraftfulla IoT-enheter med beräkningskraft i kanten av nätverken är en bidragande orsak till det. Det senare brukar kallas ”edge computing”.

Det finns redan bärbara enheter som smarta glasögon ute på arbetsplatserna. Edge-lösningar accelererar utvecklingen av sådana lösningar, eftersom belastningen på nätverken reduceras. Resultatet blir en digital transformation.

Ett scenario är fabriksarbetare med smarta glasögon som har snabb tillgång till detaljerade specifikationer som visuellt ”läggs över” produkter som tillverkas, i realtid. Det ger högre precision, färre fel och högre effektivitet i största allmänhet, samt nya möjligheter att kommunicera med experter.

Säkerhet i centrum

Tillväxten för IoT, med den ökade dataanvändning som den medför, innebär att det krävs både nya IT-säkerhetslösningar och bättre utbildad personal vad gäller IT-säkerhet. Antalet olika typer av hot och antalet attacker ökar snabbt. Av en rapport från EEF, en branschorganisation för tillverkande företag, framgår det att 48 procent av alla företag har drabbats av attacker. Hälften av de företagen drabbades av ekonomisk skada.

Säkrade lösningar i kanten av nätverken, till exempel med hjälp av kryptering, minskar risken för att nätverken blir infekterade. Allt fler förstår det. Enligt en undersökning gjord av Toshiba ser 72 procent av IT-beslutfattarna inom tillverkningsindustrin lösningar och utbildning för datasäkerhet som en nyckelinvestering. Och det gäller inte bara arbete som utförs i produktionslinjerna och ute på fältet, utan även för administrativ personal.

Sammantaget ger 5G, IoT, förbättrad IT-säkerhet och ökad tillgång till data möjligheter att skapa nya lösningar som ger nya intäktskällor. Det ger digital transformation på riktigt, men kräver också anställda som är villiga att tillägna sig nya färdigheter.

Kenni Ramsell, Nordenchef på Toshiba