6 saker du bör veta för att välja rätt WiFi åt ditt företag

Efter att ha upplevt hur enkelt det är att konfigurera och använda WiFi i sina hem blir många överraskade av de faktorer som måste beaktas vid installeringen av trådlösa nätverk i ett företag.

Johan Ragmo, Market Development Networks Director, NWE at ALE förklarar att processen inte behöver ge någon huvudvärk.wifi-blog

Att implementera WiFi-teknik på företagsnivå handlar inte bara om att sätta upp en accesspunkt och logga in – om det vore så väl! Företagen söker mobila lösningar för sina affärsbehov och för att kunna introducera nya enheter och M2M-anslutningar. Oavsett bransch kommer du inse att era unika krav måste beaktas så att ett trådlöst LAN stöder affärsprocesserna, i stället för att företaget måste anpassa sig till it-lösningen.

1: En standardlösning? Vilken standard?

En av de första sakerna att överväga när man planerar att införa ett trådlöst nätverk är valet av standard. Detta handlar i huvudsak om att välja den teknikgeneration som kommer att stödja ditt företag nu, och i framtiden. Ett trådlöst nätverk används vanligtvis under fem års tid innan ett företag börjar fundera på att byta ut eller uppgradera det, så du måste säkerställa att den lösning du väljer kommer att stödja din verksamhet och teknologi inom åtminstone denna tidsram. Den senaste generationen är 802.11ac-standarden, som erbjuder bättre bandbredd och stöder ett större antal WiFi-användare än den föregående standarden, 802.11n. Allt eftersom antalet enheter med trådlösa funktioner i företaget växer blir antalet användare som lösningen kan stödja en kritisk faktor.

2: Vilken typ av accesspunkt?        

Accesspunkten (AP) är den plats där de trådlösa enheterna ansluts till företagets LAN och som gör det möjligt för användarna att få tillgång till företagets resurser och till internet. Ett rätt val här kommer att göra det möjligt för medarbetare, gäster eller kunder att kunna njuta av goda anslutningsmöjligheter överallt i byggnaden eller på kontoret.

Accesspunkter behöver ström, men oftast placeras de högt upp för att få god täckning och är därför utom räckhåll för de flesta eluttag. Av denna anledning skulle jag rekommendera att ni tittar på accesspunkter med möjlighet till Power over Ethernet (PoE). PoE-accesspunkter hämtar den ström de behöver via samma kabel som de använder för överföring av data till och från företagets LAN. Detta eliminerar behovet av extra kabeldragning och medger en mer flexibel installation.

En accesspunkt kan i genomsnitt täcka en yta på 150 kvadratmeter inomhus eller upp till 900 kvadratmeter utomhus. Detta gör att du ungefär kan uppskatta antalet accesspunkter du behöver, även om en undersökning på plats exakt kommer att avgöra hur många som krävs. Miljön och eventuella fysiska hinder avgör om du behöver accesspunkter med intern eller extern antenn. Inbyggda antenner ger en täckning som är cirkulär, externa antenner är konstruerade så att täckningen kan riktas, till exempel längs med korridorer. “Motståndskraftiga” versioner av bägge varianterna finns tillgängliga för utomhusbruk.

3: Lek med siffror: Hur många användare? Hur mycket bandbredd?

En accesspunkts förmåga att hantera ett stort antal användare avgörs av tre nyckelfaktorer: Processorns styrka, antalet radiosändare och programvarans kvalitet. På marknaden hittar du en rad accesspunkter, från varianter som måste kämpa för att hantera 5 användare upp till professionella accesspunkter som stödjer flera dussin. Se till att du väljer en accesspunkt som kan stödja rätt antal användare, både nu och i framtiden.

En accesspunkt tillhandahåller en bandbreddskapacitet som delas gemensamt av alla användare som är anslutna till punkten, vilket innebär att ju fler användare som är anslutna till en enskild accesspunkt, desto lägre blir den kapacitet som kommer att vara tillgänglig för varje användarenhet. Accesspunkter med hög kapacitet krävs för att leverera en rimlig bandbreddsnivå åt varje användare, likaså kommer ett val av den senaste 802.11ac-standarden att öka bandbreddsleveransen.

4: Sedan är det frekvenserna – Single eller Dual?

WiFi-tekniken arbetar med två separata frekvenser. 2,4 GHz-bandet delas av annan teknik som fjärrkontroller, Bluetooth-enheter och mikrovågor, medan 5 GHz-bandet nästan uteslutande används till WiFi-enheter och inte drabbas av radioföroreningar från andra källor. 5 GHz-bandet är en senare utveckling och en affärsverksamhet måste vanligtvis stödja en rad olika enheter som använder både 5 GHz- och 2,4 GHz-banden. Det är anledningen till att jag anser att det är avgörande att alla företag använder accesspunkter som kan skicka och ta emot på bägge dessa frekvensband samtidigt.

5: Mission Control

En symfoniorkester behöver en dirigent för att samordna alla instrument och av samma anledning behöver ett WiFi-nätverk en radiostyrningsenhet. Detta kan vara en programvara installerad på en separat enhet eller till och med integreras i själva accesspunkterna. Den ser till alla accesspunkter som är utplacerade i era lokaler bildar ett sammanhängande och effektivt nätverk.

En utmaning som en styrenhet hjälper till att lösa är när två accesspunkter som ligger bredvid varandra använder samma kanal och genererar ett “störningsområde” där de två signalerna möts, men där ingen av signalerna korrekt kan tolkas. En styrenhet möjliggör dynamisk styrning av accesspunkter och kanaler för att undvika en sådan konflikt.

Ett annat problem vid användningen av vissa WiFi-nätverk är den “klibbiga klienten”, där en användares mobila enhet är “limmad” till en accesspunkt även om en bättre radiosignal finns tillgänglig. När personer förflyttar sig runt om i byggnaden upplever de en märkbar försämring av tjänstens kvalitet. Tack vare sin helhetsbild av nätverket kan styrenheten dynamiskt allokera enheter till den närmaste accesspunkt som har bäst radiosignal, eller till och med omdistribuera användare till intilliggande accesspunkter om en av dem är överbelastad av användare.

6: Rätten till åtkomst – vem, vad, var och när

Den sista viktig punkten att tänka på är hur man egentligen ska hantera användarna. Du kan behöva hantera flera olika typer av användare och tillåta olika åtkomsträttigheter och behörigheter. Dina medarbetare kan behöva åtkomst till företagets resurser, men gästerna behöver bara åtkomst till internet för vissa tjänster. Det är då du behöver ett nätverk som kan stödja flera Service Set Identifiers (SSID) för att kunna skapa profiler med olika åtkomstnivåer. Säkerställ bara att alla dessa SSID:er kan köras parallellt.

Oavsett dina WLAN-nätverksbehov, är dessa grundläggande principer en bra guide gällande vad som måste övervägas för att driva ett effektivt nätverk just nu och ett som kan tillfredsställa din verksamhets behov även i framtiden.

Post Comment