6 tips för rätt surfplatteval – enligt Panasonic

Företag som utrustar mobila medarbetare med datorplattor upplever en genomsnittlig ökning med 40% av produktiviteten och 30% av kundnöjdheten. Detta enligt en färsk studie som genomförts av undersökningsföretaget VDC Research Group på uppdrag av Panasonic.

Studien, som omfattar 186 it-beslutsfattare, antyder att fel produktval kan innebära ökade kostnader för reparationer och förlorad arbetstid. I genomsnitt kostar det företagens anställda 128 minuters förlorad arbetstid för varje problem de upplever med sina datorplattor, enligt studien. En procents ökning av dessa problem innebär en ökad total ägandekostnad på fem procent.

Här sex goda råd att ta med sig till kunden som står i begrepp att köpa surfplattor. Kom ihåg att det i huvudsak är Panasonic som står bakom dem.

Den fysiska arbetsmiljön är a och o

Det är viktigt att förstå sig på miljön i vilken de nya surfplattorna ska användas för att kunna välja ut den bästa lösningen. Ska skärmen kunna avläsas i starkt solljus? Ska enheten tåla vatten, damm och stora temperaturvariationer?

Om du vill att din surfplatta ska klara av dessa faktorer, bör du leta efter en modell med IP-certifieringen ”International Protection Rating”.

Undvik oförutsedda kostnader

Du bör ta reda på om leverantören erbjuder bra kundservice och längre garanti än den som vanligtvis ingår vid köp av datorplattor. Undersök reglerna för support, bytesrätt och uppgraderingar.

Dåligt designade lösningar kan leda till efterföljande kostnader, inklusive support och förlorad arbetstid, motsvarande cirka 80 procent av de totala kostnaderna. Att hålla koll på support- och administrationskostnaderna är minst lika viktigt som själva investeringen i enheten.

Planera för en lång inlärningsperiod

För de flesta medarbetare krävs en hel del utbildning för att bekanta sig med sin nya surfplatta innan de kan börja använda den som ett fullvärdigt arbetsverktyg, framför allt om medarbetarna byter från alternativa lösningar eller manuella processer.

Var inte efterklok när det gäller tillbehör

Många företagslösningar med surfplattor stöds av tredjepartstillbehör, exempelvis betalningssystem och streckkodsläsare. Dessa tillbehör kan utgöra en betydande investering och det är därför viktigt att ha undersökt vilka möjligheter som finns när det gäller tillbehör, inklusive kvalitet, bytesrätt och uppgraderingar.

Fokusera på hållbar utveckling

Välj en leverantör som erbjuder löpande uppgradering och livscykelhantering även när det gäller eventuella tillbehör. För mer avancerade applikationer är behovet av stabilitet, utveckling och support av största vikt.

Hur länge räcker batteriet?

Enligt studien från VDC har cirka 60 procent av de tillfrågade företagen indikerat att batterierna i deras surfplattor ofta eller ibland dör under arbetsdagen. Bättre administration av batterier, inklusive möjligheten att byta ut dem under dagen kan vara oerhört värdefullt för de anställdas produktivitet.

Överväg att välja surfplattor utrustade med hot-swap-batterisystem, vilket ger användarna möjlighet att byta ut batteriet utan att enheten behöver stängas av.

Post Comment