7 trender driver företagens IT-utveckling 2019

Att skapa affärsresultat i en företagsmiljö där allt sker i realtid är nästa utmaning för globala varumärken och myndigheter under 2019.

7 trender driver företagens IT-utveckling 2019Techbolag kommer behöva köra hårt för att kontinuerligt överträffa sina kunders förväntningar under en tid av snabba förändringar. De kommer behöva visa hur teknik kan hjälpa till att leverera på kundernas mål, förbättra smidigheten, säkerhet och genomslagskraft – annars riskerar de att bli omkörda.

Här följer Verizon Enterprise Solutions syn på de tekniska företagstrender som mest troligt kommer påverka våra globala affärs- och myndighetskunder under 2019.

1.    Företaget i realtid kommer börja förändra hur affärer fungerar: Mjukvarudefinierade nätverk (SDN), 4G, IoT, intelligent video, säkerhet och telematik är saker som redan idag skapar förändring i företagens verksamhet. Under 2019 kommer framåtsträvande CIOer fokusera på hur de kan återuppfinna det operativa för att dra nytta av den enorma potential som utlovas av teknik som 5G, artificiell intelligens eller maskininlärning, augmented reality och virtual reality, samt nästa generations moln inklusive edge computing, robotar och automation. Många av dessa tekniker har nu rört sig från koncept till verklighet och de som bäst kan dra nytta av fördelarna de för med sig kommer ligga bättre till för att vinna i framtiden.

2.    Företagen kommer att investera i prestanda: CIOer ser att nätverket de använder verkligen spelar roll för deras verksamhet – en säker, stark nätverksgrund möjliggör för dem att leverera innovativa plattformar och lösningar som kommer flytta fram deras verksamhet. Därefter handlar allt om tjänstemodell och det tekniska som gör nätverksberoende applikationer tillgängliga – supporten, de professionella tjänsterna, servicenivåavtal m.m. Nyckeln är att hitta en partner med nätverksexpertisen för att hjälpa dig leverera på dina affärsmål. Du kan idag inte driva en modern verksamhet utan säker nätverkskapacitet.

3.    Vi kommer ihåg att kunden är kunglig. Kundupplevelsen har varit ett hett ämne de senaste åren, men många av oss har säkert haft en personlig upplevelse där de stora varumärkena har gjort oss besvikna. Där AI nu infiltrerar systemet som arbetar för kundupplevelsen finns det en fantastisk möjlighet att röra sig mer mot en ”skräddarsytt för dig”-princip som återigen sätter kunden i centrum för affärsmöjligheten. De bästa organisationerna kommer använda data för att skapa mänskligt engagemang, samtidigt som de kommer ihåg att detta är vad som skapar riktiga relationer. Däremot kommer de att dra nytta av teknik för att göra detta snabbt och på stor skala.

4.    Vi kommer fokusera på transaktionsgarantin. Vi har pratat om mjukvarudefinierade nätverk (SDN) ett tag, men nu finns det där ute, och transformerar affärsmöjligheter över hela världen, konfigurerade för att matcha dina kostnads- och säkerhetsbehov. Under 2019 kommer den organisatoriska framgången drivas av hur väl CIOn drar nytta av de många alternativ som SDN möjliggör, som att leverera smidighet, flexibilitet och skala för att driva företaget. Detta är nu bortom applikationsmedvetna nätverk och istället handlar det om att fokusera på transaktionsgarantin och att definiera policys för att stödja specifika applikationer, tidsmässiga eller platsspecifika behov som kommer göra skillnad.

5.    Kontextuell integritet kommer vara i fokus: Det har aldrig legat ett större fokus på vikten av integritet, allt eftersom dataintrång fortsätter att sätta rubriker. Applikationsanvändare är väldigt intresserade av hur deras data används. Under 2019 kommer vi börja se ett fokus på kontextbaserade integritetskrav, länkade till plastbaserad medvetenhet. Detta kommer förändra hur organisationerna kan lägga upp säkerheten och att hålla personlig data säker.

6.    Automatisering kommer transformera arbetsstyrkan: Automatisering av robotiserade processer och maskininlärning kommer transformera hur företagen arbetar och vilka färdigheter som behövs. Under 2019 kommer utbildning och företag fokusera på hur de ska bygga en arbetsstyrka med dataforskare och specialister på maskininlärning för att stödja framtida behov inom kompetens, snarare än för gårdagens affärskrav.

7.    Vi kommer gå tillbaka till grunderna inom säkerhet (igen), men också fokusera på specifika saker: Under 2019 kommer organisationerna åter igen dubbla sina ansträngningar för att stärka säkerheten. Det handlar om att förstå riskmiljön och säkerställa att de gör det mest grundläggande på rätt sätt för att skydda sitt företag. Att infria hygienfaktorer inom IT för att hålla infrastrukturen aktuell och skydda mot sårbarheter fortsätter att vara kritiskt. Säkerhet på nätverksnivå är avgörande där nätverkssegmentering och säkerhet är en central del av designen i en mjukvarudefinierad värld. De kommer också behöva ökad synlighet för data för att driva insikter och slutligen beslut på hur de ska skydda sig mot specifika säkerhetshot. Handling kommer att ske – annars kommer styrelsen eller kunden att fråga varför.

–  Våra kunder letar efter nya tillvägagångssätt för omedelbara insikter i deras verksamhet och kunden. ”Företaget i realtid” är definitivt där de vill vara, oavsett vilket steg på resan de är på eller var i världen de befinner sig. Det handlar inte längre om digital transformation, det är givet idag och accelererar samt driver behovet för insikter i realtid. Det handlar om hur de kan bygga och hantera det digitala för att ändra sina affärsmöjligheter framöver, sa George Fischer, President, Verizon Enterprise Solutions.

–  Runt om i världen ökar snabbheten i affärerna, konkurrensen och misslyckandena. Vårt jobb är att se till att använda vår unika kombination av tekniskt kunnande, expertis inom professionella tjänster och vår globala tjänstemodell, för att göra ”företaget i realtid” till en verklighet. Allt handlar om att använda vår erfarenhet av att arbeta globalt, på stor skala, för att hjälpa våra företags- och myndighetskunder runt om i världen att uppnå sina affärsmål”, fortsatte Fischer.