78 procent av företagen känner sig hotade av digitala startups

78 procent av företagen tror att digitala startups kommer att utgöra ett hot mot den egna organisationen, nu eller i framtiden.

Det visar en ny undersökning som Vanson Bourne gjort på uppdrag av Dell Technologies där 4 000 företagsledare från 16 olika länder har tillfrågats. Nästan hälften (45 procent) av företagen är rädda för att bli föråldrade inom tre till fem år till följd av konkurrens från digitala startups.78 procent av företagen känner sig hotade av digitala startups

Över hälften (52 procent) av företagsledarna har märkt av stora förändringar i sina branscher under de senaste tre åren till följd av ny digital teknik och allt fler saker som blir uppkopplade. 48 procent uppger att de inte vet hur deras bransch kommer att se ut om tre år. Och medan endast delar inom företagen tänker och agerar digitalt så uppger majoriteten av respondenterna (73 procent) att en digital omvandling skulle kunna spridas bredare inom organisationen.

Undersökningen visar vidare att sex av tio företag är oförmögna att möta sina kunders viktigaste krav. Dessa inkluderar bättre säkerhet, snabbare tillgång till tjänster och information dygnet runt. Nästan två tredjedelar (64 procent) erkänner att de inte agerar på viktig information i realtid.

·       48 % av de globala företagen vet inte hur deras bransch kommer att se ut om tre år

·       78 % av företagen betraktar digitala startups som hot, nu eller i framtiden

·       Omkring sex av tio företag är oförmögna att möta kundernas viktigaste krav, som säkerhet och realtidstjänster

·       Endast 5 % av företag kan klassas som “digitala ledare”

·       73 % erkänner att den digitala omvandlingen kunde varit mer spridd inom företaget

Mer resultat från undersökningen:
Dell Technologies Digital transformation Index kompletterar undersökningen och betygsätter företagen baserat på respondenternas upplevda arbete om deras företags digitala omvandling. Jämförelsen visar att endast fem procent av företagen har tagit steget in i gruppen ”digitala ledare”. Nästan hälften släpar efter.

·       1.Digitala Ledare: 5% – digital omvandling, i dess olika former, finns i verksamhetens DNA

·       2.Digitala Adopters: 14% – har en mogen digital plan, investeringar och innovationer är på plats

·       3.Digitala Evaluators: 34% – går försiktigt och gradvis igenom en digital omvandling, planerar och investerar för framtiden

·       4.Digitala Followers: 32% – mycket få digitala investeringar; börjar försiktigt planera för framtiden

·       5.Digitala Laggards: 15% – har inte en digital plan och har begränsade initiativ och investeringar på plats

·       73% håller med om att de behöver prioritera en centraliserad teknikstrategi för företaget

·       66% planerar att investera i IT-infrastruktur och digitala ledarskapsfärdigheter

·       72% expanderar sin kapacitet för mjukvaruutveckling

Mest prioriterat, när det gäller planerade IT-investeringar de närmaste tre åren:
1. Konvergerad infrastruktur
2. Ultra-high performance technology (t.ex Flash)
3. Analytics, big data och databehandling (t.ex. Data Lakes)
4. Internet of Things

Post Comment