8 av 10 toppchefer upplever att varumärkesintrång ökar

Idag presenterar CompuMark, branschledande inom varumärkesskydd, en studie som visar att 8 av 10 toppchefer upplever en ökning av antalet varumärkesintrång.

Studien bygger på intervjuer med 440 höga chefer i företag 8 av 10 toppchefer upplever att varumärkesintrång ökar 1med 10 anställda eller fler. Trots den upplevda ökningen arbetar endast 1 av 5 företag aktivt för att motverka varumärkesintrången.

CompuMark, branschledande inom varumärkesskydd, presenterar idag en studie* kring hur varumärkesintrång påverkar företag. Studien visar att 8 av 10 toppchefer upplever att varumärkesintrången ökar. Varumärket anses ofta vara en av företagens allra viktigaste tillgångar. I dagens globala ekonomi är det dock inte alltid lätt att skydda. Studien visar även att två tredjedelar (66 %) av de tillfrågade organisationerna planerar att lansera nya varumärken under det närmaste året, vilket ställer högre krav på ökade skyddsåtgärder.

Studien, som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget Opinium, analyserade de utmaningar som toppchefer står inför när det gäller varumärkesintrång och deras egen syn på problemet. Totalt tillfrågades 440 toppchefer från sex olika länder – USA, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland.

– Antalet varumärkesansökningar ökar kontinuerligt och kommer garanterat att fortsätta öka framöver. Detta, i kombination med det stora antalet varumärken som finns ute på marknaden idag, gör det inte bara svårare för företag att lansera nya unika varumärken, utan även att skydda dem som redan finns registrerade. Därför måste företag världen över vidta åtgärder för att utveckla och genomdriva heltäckande strategier som hjälper dem att säkra en av sina största tillgångar – varumärket, säger Anil Gupta, CMO för CompuMark.

I takt med ökningen av antalet varumärkesansökningar ökar förstås även sannolikheten för att drabbas av varumärkesintrång. Här följer några viktiga slutsatser av studien:

• De varumärkesrelaterade intäktsbortfallen berodde främst på varumärkesintrång (26 %), följt av försämrat företagsrykte (21 %), kundförvirring (21 %), samt minskad kundlojalitet och minskat förtroende (19 %).

• 44 % av de tillfrågade uppgav att bättre teknologi skulle hjälpa deras företag att snabbare och effektivare kunna genomföra varumärkesförebyggande åtgärder.

• 94 % av de tillfrågade var övertygade om att deras företag hade vidtagit lämpliga varumärkesförebyggande åtgärder på alla marknader.

• Mer än hälften av de tillfrågade (53 %) uppgav att deras företag har vidtagit rättsliga åtgärder mot tredje part som hade kränkt deras varumärke. Hela 34 % behövde ändra varumärkesnamnet på grund av varumärkesintrång.