80- och 90-talister mest troliga att utsättas för nätbrott

En ny rapport visar att den digitala generationen, så kallade millennials1, trots internet och ny teknik sedan barnsben är tre gånger mer troliga att utsättas för nätbrottslighet än 40- och 50-talisterna.

Idag släpps resultaten från Norton Cybersecurity Insights Report2 som visar att drygt 1,5 miljoner svenskar har utsatts för nätbrottslighet bara under det senaste året. Undersökningen, som utförts med fler än 1 000 konsumenter i Sverige och över  17 000 över hela världen, visar hur konsumenter påverkas av nätbrottslighet.

1080 Grid System - 18 Column Grid Photoshop Template
Norton Cybersecurity Insights Report2

– Vi behöver inte längre få riskerna bekräftade – nätbrottslighet har blivit ett faktum. Våra resultat visar att det senaste årets rubriker har  gjort människor mer medvetna om riskerna med nätet, samtidigt som hoten om nätbrottslighet fortfarande inte lett till någon ökning av enkla skyddsåtgärder som behövs för att skydda sin information online, säger Ola Rehnberg, säkerhetsexpert för Norton.

Fler resultat från rapporten visar bland annat:

 • Bland millennials, personer födda mellan tidigt 80-tal och tidigt 00-tal, uppger 30 procent att de utsatts för nätbrott under det senaste året. Samma siffra för personer över 55 år är bara tio procent.
 • Trots 1,5 miljoner drabbade svenskar har Sverige betydligt färre brottsoffer än många andra länder. I Sverige har en av sex (18 procent) personer drabbats under det senaste året, medan det globala snittet är 27 procent.
 • Det senaste året har nätbrotten kostat svenskarna totalt närmare 3,9 miljarder kronor – drygt 2 500 kronor per drabbad person. Dessutom har brotten kostat svenska konsumenter närmare ett dygn, 21 timmar, i efterarbete.
 • Av de som råkat ut för nätbrott under det senaste året, utsattes en av 12 svenskar (8 procent) för Ransomware. Av de som drabbats av Ransomware i Sverige betalade 23 procent en lösensumma, men även när en lösensumma betalades fick 13 procent aldrig tillbaka sina filer.
 • Av dem som råkat ut för nätbrott under det senaste året, angav 13 procent svenskar att de fått sin identitet stulen.

Generationsklyftan

Trots att en tredjedel av svenskarna tror att personer över 55 år, en grupp som ofta anses vara mindre teknikkunnig, utgör den största risken för nätbrottslighet, visar rapporten att sannolikheten att bli utsatt faktiskt är störst bland så kallade millennials som är födda i den digital eran. 30 procent av svenska millennials har blivit utsatta för nätbrottslighet, jämfört med bara tio procent av den äldre generationen. En möjlig förklaring är 40- och 50-talistgenerationens säkrare internetvanor där millennials visar på ett mer riskfyllt beteende jämfört med andra åldersgrupper.

 • Var tredje svensk (32 procent) har delat med sig av lösenord till andra.
 • Bland millennials gäller det varannan person (49 procent, globalt snitt 31 procent) medan det bland personer över 55 år endast gäller en av sex (15 procent).
 • Var fjärde person från millenialsgenerationen uppger att de övergett ett konto istället för att avsluta det efter ett dataintrång, helt enkelt för att det var enklare.
 • Den äldre generationen vidtar oftare mer lämpliga åtgärder för att avsluta ett konto, med bara tio procent som hellre överger dem.

Oron växer

Oron kring nätbrottslighet är idag stor och många känner sig mer i riskzonen än tidigare. Nästan åtta av tio (79 procent) svenskar uppger att de är oroliga för att bli utsatta för nätbrottslighet och endast 13 procent känner att de har full kontroll över sin säkerhet på internet.

Ändå tas inte tillräckliga grundläggande säkerhetsåtgärder

Trots oro och medvetenhet kring nätbrottslighet skyddar sig inte konsumenterna tillräckligt mot riskerna. Vid frågan om svenskarnas säkerhetsvanor ger de konsekvent sig själva högsta betyg. Men i verkligheten klarar de flesta inte de mest basala testerna kring nätsäkerhet.

 • Svenskar ger gärna sig själva högsta betyg (A-) när det kommer till säkra internetvanor, medan de ger varandra sämre betyg. Lägst betyg ger svenskarna sina barn och sina föräldrar (C-).
 • Endast var tredje svensk (33 procent) använder säkra lösenord (en kombination av små och stora bokstäver samt siffror och symboler).
 • Av de svenskar som delar med sig av lösenord till vänner och familj har dessutom var femte person (20 procent) delat med sig av lösenord till sitt bankkonto.
 • Av dem som fått ett brev som varnat för att de utsatts för säkerhetsintrång ändrar enbart 34 procent sitt lösenord jämfört med 60 procent globalt.
 • 63 procent av svenskarna byter hellre olja på bilen än byter lösenord.

 

Post Comment