Acando säkerställer datadrivna kundinsikter hos globalt industribolag

Acando har fått i uppdrag att arbeta med datadrivna kundinsikter hos slutkunder för en ledande global tillverkare av industrimaterial.

Acando säkerställer datadrivna kundinsikter hos globalt industribolag 1Genom ökad kunskap om slutkundens behov och köpmönster förbättrar Acando kunddialogen med utvalda distributörer.

Bakgrunden till projektet är att industriföretaget identifierat behovet av att förstå hur små och medelstora kunder agerar vid inköp via distributörskanalen. Som en del av projektet delar distributören och tillverkaren på kunddata, vilket leder till förbättrad dialog och planering. Acando har inom ramen för detta projekt agerat rådgivare åt tillverkaren men även varit garant för att data aggregeras och hanteras på ett konfidentiellt sätt.

– Vi utarbetar tillverkarens Category Management-program och säkerställer att uppdragsgivaren och dess distributör enas om gemensamma mål och kampanjer. Dessutom implementeras ett externt molnbaserat IT-stöd, som ska supportera i analys och uppföljning, säger Niklas Andersson, affärsansvarig på Acando.