Acando West stärker positionen inom Digital Strategy

Acando West växer med Magnus Dahlbäck som chef för den nystartade enheten Digital Strategy & Transformation i Göteborg.   

Acando ser en kraftigt ökad efterfrågan inom strategi och transformationstjänster i digitaliseringens spår. Våra kunder vill dra nytta av digitaliseringenaccandos möjligheter inom hela sin verksamhet, från marknadsföring och försäljning till nya affärsmodeller och effektiviserade försörjningskedjor. Digitala kundmöten, big data, Internet of Things och digital kanalval är exempel på områden där våra kunder behöver vägledning och stöd.

Acando har lång erfarenhet inom området där vi hjälpt många svenska företag och organisationer, främst utifrån vår verksamhet i Stockholm. För att öka leveransförmågan i västra Sverige förstärker vi nu satsningen i Göteborg genom rekryteringen av en stark profil inom området. Magnus Dahlbäck nu VD på Cartina börjar i höst som chef för den nystartade enheten Digital Strategy & Transformation i Göteborg.

Post Comment