AceIQ siktar på ytterligare tillväxt efter höjd Citrix-status

Håkan Andersson, vd AceIQ
Håkan Andersson, vd AceIQ.

AceIQ hoppas att deras nya, nordenunika partnerstatus hos Citrix ska ge dem fler möjligheter att växa hos befintliga och genom nya kunder. 

Citrix-specialisten AceIQ kliver upp och blir “Citrix Specialist” i leverantörens bok. I klartext betyder det att man tillhör den tämligen lilla skaran som har visat att man är väldigt kunnig inom Citrix-produkter och tillämpningar av dem.  De är först i Norden att nå den nya statusen.

Så här skriver AceIQ i ett pressmeddelande:

Specialistprogrammet från Citrix innebär en tydlig differentiering av Citrix partners, där det handlar om att visa vilka partners som innehar den specialistkompetens som krävs för att vara bland de främsta inom respektive område. För AceIQ innebär detta både fler affärsmöjligheter och tillväxtmöjligheter, då de är unika i landet med sin specialistkompetens. För befintliga och nya kunder till AceIQ innebär detta en tillgång till hög kompetens inom samtliga de områden som ingår i Citrix specialistprogram.

Citrix-chefen Mark Templeton har höga förväntningar på AceIQ och säger i en kommentar att ”Detta är nog bara början av vad vi kommer se från detta drivna och snabbväxande svenska företag”.

Post Comment