Addnode Group får förnyat förtroende från en stor statlig myndighet

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått förnyat förtroende att förvalta och vidareutveckla myndighetens olika implementationer av ärendehanteringsplattformen iipax. Affären har ett ordervärde på cirka 10 MSEK över ett år med option på förlängning ytterligare två år.

idaMyndigheten använder sedan många år Ida Infronts ärendehanteringsplattform iipax för ett antal olika applikationer. Gemensamt för alla systemen är mycket stora krav på säkerhet, spårbarhet, robusthet och prestanda. Myndigheten använder en option att förlänga befintligt avtal för konsulttjänster avseende förvaltning och vidareutveckling av myndighetens olika implementationer av ärendehanteringsplattformen iipax.

”Vi ser det som mycket glädjande och är stolta över att myndigheten har gett Ida Infront förnyat förtroende att bistå dem i vidareutvecklingen av de mycket samhällskritiska applikationerna”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Applikationerna hos myndigheten bygger på ärendehanteringsplattformen iipax som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säker informationsöverföring samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Post Comment