AddPro tar hem dubbelt guld hos Microsoft!

Dubbelt guld till AddPro!

AddPros senaste certifiering är ett steg mot en helt unik ställning på den svenska marknaden. Som den enda certifierade svenska leverantör så levererar Addpro sedan en tid tillbaka MS SQL DBA-tjänster från deras 24/7 bemannade Service Management till kunder både globalt och nationellt.guld vit

”Addpro ser guldcertifieringen som en kvalitetsstämpel. Deras kunder kan känna sig förvissade om att personalen har djup kompetens och gedigen erfarenhet av kvalificerade uppdrag relaterade till Microsofts SQL Server. Guldstatus ger dem också ökad synlighet då Microsoft rekommenderar Addpro som leverantör. Detta befäster deras position som ledande specialistkonsult inom SQL Server” säger Jörgen Pålson, Affärsområdeschef på AddPro AB.

AddPro har sedan flera år tillbaka fokuserat och genomfört en strategisk satsning på Microsofts produktportfölj. Detta har resulterat i ett flertal konkreta affärer där produkterna, kompetensen och verksamhetskunnandet stärker deras gemensamma kunders konkurrenskraft tryggt och kostnadseffektiv levererat från en bemannad 24×7 Service Managementdesk som hanterar både nationella och globala kunder.

”Addpro har det senaste året gjort väldigt många strategiska affärer inom detta område och hela deras ”setup” inom molntjänster och bemannade 24/7 Service Managementdesk är väldigt efterfrågad av både befintliga och nya kunder vilket Addpro tar som ett kvitto på att dem hittat ett bra och kostnadseffektivt koncept till  kunders verksamheter säger Nicklas Persson, VD på AddPro.”

AddPro har utvecklats till en moln- och applikationsleverantör inom säker och effektiv IT där kunderna kan komma i kontakt med verksamheten 24/7 inom ett flertal kompentesområden och där den långsiktiga satsningen fortsätter med att addera ytterligare kompetensområden till bolagets samlade molnleverans och erbjudande.

 

Post Comment