Adobe lanserar Audience Marketplace – ny handelsplats för data

adobeAdobe lanserar en ny handelsplatfform för utbyte av data. Audience Marketplace sammankopplar annonsörer och publicister för köp och försäljning av andrahands- och tredjepartsdata, utan att ödsla tid och resurser på att sätta ihop enskilda avtal dem emellan.

Datautbytet i nya Audience Manager gör det möjligt för företag att komplettera den egna datan över sina målgruppssegment för ett mer personligt och målinriktat innehåll i olika marknadsföringskanaler.

– Att komplettera sin data är en nödvändighet för marknadsförare som vill lära sig mer om befintliga målgrupper eller nå nya. Att tillföra andra- och tredjepartsdata till sin förstahandsdata kan därför ge en djupare insikt och bättre bild av sin målgrupp. Allt detta blir möjligt med Audience Marketplace som omdefinierar hur marknadsförare kan hantera, aktivera och sälja data, säger Håkan Cedell, Nordisk chef för Adobe Audience Manager.

Ny Audience Marketplace-plattformen ger:

Ett starkt ekosystem av olika partners – Audience Marketplace samlar data från flera ledande leverantörer och erbjuder stora volymer av värdefull målgruppsdata för mer exakta och resultatgivande kampanjer online. Samtliga leverantörer av data är granskade och godkända av Adobe för att säkerställa att de klarar kraven som ställs på integritet och säkerhet.

En 360-graders vy av data – Audience Marketplace möjliggör för annonsörer och publicister att skapa en mer exakt och värdefull bild av olika målgruppssegment som är mer skalbara än någonsin tidigare. Förstahandsdata (som ägs av en organisation eller företag) och tredjepartsdata (aggregerad data, tex. demografisk information köpt från annan leverantör) kan nu sammanföras med andrahandsdata (andra företags förstapartsdata som delats). Företag med liknande målgrupper, som exempelvis flygbolag och hotell, kan genom delad data då dra stora fördelar tack vare att bådas målgrupper har liknande profiler associerade med resor.

Flexibilitet och insyn – När det kommer till målgruppsdata förväntar sig säljare flexibilitet och köpare vill ha öppenhet och transparens. Audience Marketplace tillhandlahåller flexibla prisalternativ och en infrastruktur som gör datadelning både smidig och transparent. Datautbytet ger också insikter i hur målgruppssegment presterar i realtid, vilket maximerar marknadsföringens ROI.

Läs mer om nyheterna i Audience Marketplace här.

Adobe utses till ledare inom datahanteringsplattformar
Audience Marketplace införlivas i Adobe Audience Manager, Adobes plattform för datahantering, där kunderna kan föra samman målgruppsdata att använda i hela Adobes marknadsföring av produkter, även kallad en data management platform (DMP), som precis utsetts till en av “ledarna” och tilldelades högst poäng I den senaste Forrester Wave-rapporten. Forrester har gjort en oberoende granskning av åtta olika leverantörer av datahanteringsplattformar (DMP) där de granskat 66 kriterier, bland annat nuvarande erbjudande, strategi och marknadsnärvaro. Hela rapporten kan laddas ner här.

Post Comment