Advania innehar efter erbjudandets genomförande 98,7 procent av aktierna i Caperio Holding

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (”Advania Invest”), läm­nade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) (”Erbjudandet”).

Den 31 maj 2017 meddelade Advania att Erbjudandet fullföljdes och att acceptfristen för Erbjudandet förlängdes. Den Advania innehar efter erbjudandets genomförande 98,7 procent av aktierna i Caperio Holding 1förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 12 juni 2017.

Efter den initiala acceptfristens utgång innehade Advania 4 530 096 aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av aktierna och rösterna i Caperio. Under den förlängda acceptfristen har 218 256 aktier lämnats in i Erbjudandet. Per idag innehar Advania därmed 4 748 352 aktier i Caperio, motsvarande cirka 98,7 procent av aktierna och rösterna i Caperio.1 Advania kan komma att förvärva ytterligare aktier i Caperio på marknaden.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 16 juni 2017. Advania har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

Advania avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Vidare har Caperio, på begäran av Advania, ansökt om att handeln i Caperios aktie på Nasdaq First North ska upphöra. Sista dag för handel i Caperio-aktien på Nasdaq First North har fastställts till den 26 juni 2017.