Advania satsar ytterligare i den offentliga sektorn

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelsen av ramavtalen från Misco AB till Advania Sverige AB.

Advania satsar ytterligare i den offentliga sektorn 1Överlåtelsen är rikstäckande avseende klienter, samt användarnära IT-produkter och tjänster. Det innebär att Advania flyttar fram sin position ytterligare inom offentlig sektor.

”Avtalet med Kammarkollegiet är naturligtvis en viktig dörröppnare och möjliggör utökade affärer helt i linje med Advania Sveriges långsiktiga satsning inom offentlig sektor, säger VD, Tomas Wanselius”.

Avtalen är rikstäckande. Avropsberättigande på avtalen innefattar tvåhundra kommuner, kommunala bolag, landsting och statliga myndigheter.

”Vi har på senare tid flyttat fram vår position avsevärt inom den offentliga sektorn med flera nya ramavtal sedan årsskiftet. Att vi är med och konkurrerar om den här typen av affärer inom klienter, tjänster och arbetsplatstillbehör hos Sveriges offentliga kommuner och statliga myndigheter, är naturligtvis väldigt betydelsefullt och ger Advania en välkommen möjlighet att visa vad vi kan åstadkomma,” säger David Pohanka, Business Unit Director.