Advania stödjer en hållbar digitalisering i Västergötland

Herrljunga och Vårgårda kommun väljer Advania som strategisk samarbetspartner.

Advania stödjer en hållbar digitalisering i Västergötland 1
Bild: Björn Mogensen, Chief Solution Architect, Advania Sverige AB.

Det är ett led i konsolideringen och den digitala utvecklingen inom båda kommunerna. Nyligen valde även Trollhättan Energi Advania för en hållbar digital utveckling.

Advania har fått tilldelningsbeslut gällande partnerupphandling för Herrljunga och Vårgårda kommun där kommunerna söker ett partnerskap med en leverantör för att stödja effektivisering och standardisering och skapa förutsättningar inom respektive kommun för att digitaliseras.

Syftet med upphandlingen från kommunernas sida är att servicenämnden skall kunna enhetligt, kostnadseffektivt, innovativt samt långsiktigt leverera IT-tjänster som byggs upp i ett partnerskap mellan Servicenämnden och Advania.

Avtalet innefattar Herrljunga och Vårgårda kommun och sträcker sig initialt över 3 + 1 år, med möjlighet till förlängning. Det totala värdet uppskattas initialt till 25-30 MSEK.

Förändringsprojektet skall implementera följande delar inom IT infrastruktur:

Advania stödjer en hållbar digitalisering i Västergötland 2
Bild: fr v Jan Pettersson, IT-chef Herrljunga/Vårgårda kommun och Peter Falfors, Business Area Manager, Advania

•    Arbetsplats som tjänst
•    Utskrift som tjänst
•    Hårdvara
•    Mobiltelefoni (option)
•    Server och lagring (option)
•    Nätverk & kommunikation (option)

  • Identity Access och Governance samt en gemensam katalogtjänst
  • Klientadministration för stationära och mobila enheter
  • Datacenteradministration
  • E-post och grupprogramvara
  • AV-produkter
  • Arbetsplatsutrustning och kringutrustning
  • Specialutrustning

”Advania har lång erfarenhet av att skapa och förändra komplexa plattformar för olika företag inom många olika industrier och dess verksamheter. Sveriges kommuner är ett exempel på organisationer med hög komplexitet, flera olika typer av verksamheter och plattformar för skola, administration, politiker men även för kommuninvånare. Alla delar måste tas hänsyn till i ett förändringsprojekt för att uppnå det resultat som efterfrågas. Erfarenheten har Advania byggt upp under många år genom flertalet stora projekt och är ett krav när flera kommuner skall bygga upp en ny gemensam infrastruktur som Herrljunga och Vårgårda kommun ämnar införa”, säger Björn Mogensen, Chief Solution Architect, Advania Sverige.

Jan Pettersson, IT chef för Servicenämnden IT och telefoni, som är en gemensam verksamhet för Herrljunga och Vårgårda kommun, har arbetat fram en strategi för att tillgodose bägge verksamheternas behov av digitalisering:

”Vi såg ett behov av att genomföra en konsolidering, effektivisering och modernisering av kommunernas respektive IT miljöer. För att verkställa detta beslutade vi oss för att anlita en strategisk partner och valet föll slutligen på Advania, som vi bedömer uppfyller samtliga kriterier för att säkerställa uppsatta mål.

Ett heltäckande erbjudande och den gedigna erfarenhet av komplexa system och organisationer som Advania har, är en av grundvalarna för vårt beslut. Vi ser fram emot att i partnerskap säkerställa ett effektivt och hållbart digitaliseringsarbete”, säger Jan Pettersson, IT Chef Servicenämnden, Herrljunga och Vårgårda kommun.