Advanias lösning stödjer den isländska regeringens lagstiftning mot könsdiskriminering

Den isländska regeringen har fastställt en lagstiftning som syftar till att eliminera könsbaserade löneskillnader.

Advanias lösning stödjer den isländska regeringens lagstiftning mot könsdiskriminering 1
På bilden är den isländska presidenten, Katrín Jakobsdóttir, med Islands regering.

Lagstiftningen är unik och har fått stor uppmärksamhet globalt. Advania har utvecklat en mjukvarulösning för arbetsgivare som underlättar att lagen efterlevs, vilket i sin tur bidrar till att den könsbestämda skillnaden i löner elimineras.

Island är sedan länge ett utav världens mest jämlika länder och ”står ut” från genomsnittet enligt det världsomspännande indexet; ”World Economic Forums Inclusive Development Index”. Island var det första landet i världen att utse en demokratiskt vald kvinnlig president. Nuvarande president är den andra kvinnan i ordningen, som innehar den positionen.

Trots detta internationella jämställdhetsrekord, visar nya offentliga undersökningar på det faktum att, kvinnor fortfarande hålls tillbaka på arbetsplatsen. För närvarande kan man observera oförklarliga löneskillnader på 7–18 %, både inom den privata- och offentliga sektorn.

Som svar på detta har det isländska parlamentet antagit en lagstiftning som syftar till att eliminera dessa könsrelaterade löneskillnader. Lagen anses vara unik och har fått global uppmärksamhet. Den isländska regeringen har upprättat en standard (ÍST 85) som specificerar vilken typ av arbetsplatsutformning som krävs för att kunna certifieras. Utifrån detta bör alla löner bestämmas enligt standardiserade förfaranden.

Branschspecifika revisorer utför den nödvändiga ackreditering som krävs för att få ”lika löncertifikat”. De största arbetsgivarna måste slutföra processen år 2018, medan mindre arbetsgivare ges uppskov för att anpassa verksamheten till en ny rättslig miljö. Arbetsplatser som inte uppfyller lagen riskerar höga böter.

Advania har utvecklat en lösning för att hjälpa företag att följa den nya jämställdhetsstandarden och eliminera könsbaserade löneskillnader. Lösningen heter easyEQUALPAY och består av programvara och konsultation, som undersöker och övervakar löner inom arbetsplatsen. Lösningen är ett tillägg till H3 Human Resources-systemet som redan används av många isländska företag. Systemet hanterar anställningsprocedurer och löner, samt erbjuder nu också ett enkelt sätt att tillhandahålla den information som krävs för ackreditering av ”equal pay”. Lösningen erbjuder ett enkelt sätt för företag att upptäcka könsbaserade avvikelser när det gäller lönebeslut och ger möjligheten att korrigera dessa avvikelser.

Advania är stolta över att tillhandahålla en lösning som stödjer lagstiftning med syfte att öka jämställdheten på arbetsplatsen.