Advenica ny medlem i Swedish Standards Institute

Advenica har anslutit sig till tekniska kommitteen TK 318, som är del av Swedish Standards Institute (SIS), för att hjälpa till i arbetet med standarder inom informationssäkerhetsområdet.

Advenica_table_0Kommitteens medlemmar hjälper till vid upprättandet av nya standarder och tekniska rapporter genom att granska, föreslå ändringar och uppdateringar på internationella standarder inom området informationssäkerhet. Den mest kända standarden idag inom området är ISO 27001 som täcker krav på att upprätta ett säkerhetsledningssystem i en organisation. Standardserien 27000 innehåller även ett antal andra standarder som täcker flertalet aspekter inom informationssäkerhet såsom riskhantering, cloud- och cybersäkerhet.

”I och med den snabba tekniska utvecklingen händer det mycket inom området informationssäkerhet. Även om det går snabbt så finns det best practices att dra lärdom av som kan omsättas i standarder och riktlinjer.”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB. “Att ingå i denna tekniska kommittee ger Advenica en möjlighet att med vår långa erfarenhet bidra vid utvecklandet av standarder och det ger oss också möjlighet att bättre kunna stödja våra kunder i deras efterlevnad av såväl existerande som framtida standarder. Advenica menar att framtagning av användbara och praktiska standarder är en nödvändig grundbult för framtidens cybersäkerhet. Att vara en del av arbetet med att rama in hur vi kan göra samhället säkrare från ett informationsperspektiv är överlag en god strategi.”

Post Comment