Affär med asiatiskt energibolag via Advenicas partner – order värd 3,5 MSEK

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har genom sin partner i Singapore, Athena Dynamics, skrivit ett ramavtal med ett av Asiens större energibolag.

Affär med asiatiskt energibolag via Advenicas partner – order värd 3,5 MSEK 1
Rune Bengtsson, VP Sales Advenica

Första leveransen sker direkt.

Intresset för Advenicas produkter och tjänster för att höja kritisk infrastrukturs – och därmed hela samhällets – beredskap för cyberattacker ökar inte bara i Sverige utan även internationellt. På den asiatiska marknaden, där det byggs flera nya kraftverk, verkar Advenica sedan flera år genom IT-partnern Athena Dynamics.

Avtalet med energibolaget omfattar Cross Domain Solutions, segmenteringsprodukter som bevarar integriteten i IT-nätverken genom att garantera säker kommunikation. Första beställningen är på 0,6 MSEK med leverans under första kvartalet 2018. Ytterligare produkter levereras under andra och tredje kvartalet 2018. Ordervärdet uppgår till cirka 3,5 MSEK.

“Affären är ytterligare en framgång för Advenica inom vårt starka fokusområde kritisk infrastruktur. Hos energibolaget kommer Cross Domain Solutions att användas tillsammans med andra produkter för att värna skyddsvärd information och säkra produktionen”, säger Rune Bengtsson, VP Sales Advenica.

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.