AI säkerställer säker inomhusluft och minskar spridningen av virus när vi återvänder till kontoren
Hem Säkerhet AI säkerställer säker inomhusluft och minskar spridningen av virus när vi återvänder till kontoren

AI säkerställer säker inomhusluft och minskar spridningen av virus när vi återvänder till kontoren

Publicerat av: Redaktionen

Under min karriär uppskattar jag att jag har deltagit i cirka 8 800 möten och tillbringat mer än 13 000 timmar i mötesrum med andra människor.

AI säkerställer säker inomhusluft och minskar spridningen av virus när vi återvänder till kontoren

Jag, precis som många andra med mig, minns luften i dessa instängda mötesrum och den lättnad jag känt när jag väl kommit ut och fått lite frisk luft.

Just nu har vi väldigt få fysiska möten, men jag hoppas att vi snart kan komma tillbaka till energifyllda arbetsplatser, där nya idéer och samarbeten frodas, i en miljö som är bättre än den vi upplevt tidigare. I en finsk studie uppger cirka en halv miljon anställda att de lider av dålig inomhusluft på sina arbetsplatser. Det innebär att hela 15% av den finländska arbetskraften, normalt vistas i en inomhusmiljö med upplevd dålig luftkvalitet. Dessutom rapporterade den finska dagstidningen Helsingin Sanomat nyligen om en studie, som visar på ett samband mellan effektiv ventilation och virusreduktion.

Enligt statistiken andas vi i Norden den renaste luften i världen, samtidigt som våra länder tillhör de mest tekniskt avancerade. Men trots den renaste luften och våra tekniska framsteg fortsätter rapporter om dålig luftkvalitet inomhus att dyka upp i våra nyhetsflöden. Utöver luftkvalitetens påverkan på vår upplevelse av arbetsmiljön så bidrar den dåliga luftkvaliteten inomhus till att sprida virus mer effektivt. Uppenbarligen är det något som inte är som det ska vara.

Dåligt underhållna ventilationsaggregat orsakar problem med inomhusluften och förhöjd energiförbrukning

Inte ens de bästa och mest moderna ventilations- och automationssystemen kan garantera god inomhusluft om de inte övervakas ordentligt. Detsamma händer också om deras installation, testning och finjustering varit otillräcklig från start.

Brister hos ventilationsaggregat och automationssystem orsakas oftast av snäva tidsscheman i byggfasen. Tiden för överlämning av system från systementreprenören till underhållssidan är ofta pressad och kort. Detta kan leda till en situation där underhålls- och driftssidan inte är tillräckligt bekant med systemens inställningar, med begränsad kontinuerlig användning av systemen som följd. Detta leder ofta till ineffektiv ventilation, felaktiga tryckdifferensnivåer i förhållande till beläggningsgraden, dålig luftkvalitet inomhus och dålig energieffektivitet.

Vanligtvis löses problemet med att anlita en teknikkonsult med expertis på området för att bedöma situationen på plats. Efter en utvärdering får fastighetsförvaltaren en rapport med förslag på förbättringsområden eller på ytterligare investeringar som behövs. Nackdelen med det förfarandet är att rapporten, som kan kosta hundratusentals kronor, enbart visar situationen just då och måste göras om för att visa hur situationen utvecklas efter utförda förbättringar.

AI automatiserar felsökning och säkerställer bästa möjliga luftkvalitet

Vi på Nuuka har därför utvecklat en AI-baserad lösning bestående av en automatisk system-diagnostik och självlärande AI-optimering av ventilationen.

Nuuka Diagnostics analyserar byggnadernas alla system kontinuerligt och flaggar alla fel genom att skicka rapporter till fastighetsförvaltning så fort de inträffar. Så, om luftkvaliteten försämras, får fastighetsförvaltare och anläggningschefer larm och rapporter i realtid, inklusive – troliga orsaker till försämringen av luftkvaliteten och förslag på åtgärder.

Nuuka AI Air, analyserar och optimerar ventilation, dess flöden, tryckförhållanden och börvärden i realtid. Dygnet runt – året runt. Den lär sig kontinuerligt hur byggnaden används och säkerställer därefter att ventilation fungerar optimalt genom att skicka nya instruktioner till automationssystemet för att uppnå optimal luftkvalitet samtidigt som onödig energiförbrukning elimineras.

Säkra kontor – nu och i framtiden

Nuukas teknologi resulterar i förbättringar av inomhusklimatet, dvs. stabilare inomhustemperatur och rätt koldioxidnivåer, fukthalter och partikelnivåer både under pågående pandemi och när vi kommer tillbaka, oavsett antal människor i lokalerna. Dessa förbättringar leder både till bättre upplevelse för alla som använder lokalerna och ökad säkerhet.

Bästa möjliga inomhusluftkvalitet innebär inte bara bättre kognitiv prestanda utan resulterar också i mindre sjukfrånvaro. När vi äntligen kommer tillbaka till kontoren kan vi säkerställa en fräsch och säker arbetsmiljö där det är ett nöje att arbeta tillsammans.

Tuomas Pippola, CEO för Nuuka

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>