Allt blir smartare, men vad är det som saknas?

[KRÖNIKA] Var finns luckorna i våra smarta utrymmen?

Allt blir smartare, men vad är det som saknas? 1
Pasi Välimaa, Solutions Technologist, Lenovo Sverige

Allt blir smartare, men vad är det som saknas? 2Allt blir smartare, men vad är det som saknas? 2Allt blir smartare, men vad är det som saknas? 4Baserat på den senaste forskningen har vårt team för användarupplevelser upptäckt att spara tid, skapa komfort och autentiska interaktioner med andra människor är det som människor värderar högst när de ska använda teknik. Om den smarta tekniken inte kan tillgodose dessa krav kommer användarna lika snabbt överge tekniken som de var att anamma den.

Vågen av smarta hemprodukter fortsätter att växa. Datorer med smartare funktioner som röstigenkänning, biometrisk autentisering och ständig uppkoppling kommer att tillsammans med nya smarta enheter som kombinerar pekskärmar med röstassistenter att förändra hur vi interagerar med teknik genom snabbare tillgång till information och bekvämare uppkopplingar.

På arbetsplatsen är medarbetarupplevelsen i centrum. Det handlar dels om teknik och arbetsmiljö men även om kulturen – och hur dessa delar hänger ihop. Gemensamma utrymmen kommer att kräva smartare, smidigare och mer demokratiska verktyg för att stimulera samarbete och skapande, inklusive smarta lösningar för mötesrum och interaktiva skärmar. För att skapa en attraktiv arbetsplats åt nya talanger måste arbetsgivare se till de förändringar i hur nya generationer arbetar och vilka förväntningar de har på arbetsplatsen. När den tekniskt kunniga generationen Z tar ett kliv in på arbetsmarknaden, förväntar de sig att kunna kontrollera de typer av teknik som är tillgängliga för dem och favoriserar den teknik de växte upp med och som de också använder på andra håll.

För att företag ska lyckas med att transformera arbetsplatsen behöver de balansera dessa mål med en inkluderande företagskultur och personliga detaljer som introducerar nya sätt att arbeta. Genom att utnyttja nästa våg av teknik för det smarta kontoret kan företag utforma en arbetsplats för smidighet, kreativitet och slutligen ökad produktivitet.

Pasi Välimaa, Solutions Technologist, Lenovo Sverige