Allt fler e-handlar med mobilen

Svenskarnas användningsområde av smarta mobiltelefoner blir allt bredare. Förutom självklara saker – som att prata, skicka SMS och söka information – utför i dag närmare 40 procent av dem som har en smart mobil sina bankärenden med mobilen. Även e-handel i mobilen blir allt vanligare. Det visar den undersökning som det svenska programvaruföretaget Episerver nyligen lät göra bland tusen svenskar om deras mobilvanor. 

Jämfört med motsvarande undersökning för två år sedan kan de smarta mobilerna nu sägas ha fått sitt definitiva genombrott. Närmare nio av tio svenskar har nu en smart SAPmobil, jämfört med drygt 75 procent för två år sedan. Och användningsområdena blir också allt fler.

Det viktigaste användningsområdet för dem som går in på en mobilsajt eller använder en app är att kolla mailen (67 %) och att söka information av olika slag (66 %). Mobilen är också viktig för att läsa och uppdatera sociala medier (54 %), liksom att läsa nyheter (46 %) och lyssna på musik (38 %).

Även bankärendena har alltså i ganska stor utsträckning flyttat ut i mobilerna. Närmare två av fem som har en smart mobil (38 %) uträttar numera bankärenden med mobilen.

När det gäller e-handel svarar 16 % av användarna att de handlar på mobilsajter, medan 12 % köper via appar, vilket är en uppgång jämfört med för två år sedan.

Användningen ser generellt ganska lika ut mellan könen. Fler kvinnor än män tycker att e-post, sociala medier, musik och mobilspel är viktiga användningsområden, medan männen ägnar mer tid åt nyheter och videokanaler.

Unga användare mellan 15 och 22 år lägger – inte helt oväntat – stor vikt vid sociala medier, musik och video, jämfört med de äldre åldersgrupperna. I åldrarna 23 år och uppåt spelar nyheterna en större roll, liksom till exempel att utföra bankärenden.

Post Comment