Allt fler företag varumärkesregistrerar hashtags – 64 % ökning på ett år

CompuMark, branschledande inom varumärkesskydd, presenterar idag en ny studie kring varumärkesregistreringar av hashtags.

Studien påvisar bl a en 64 % global ökning av antalet registreringar under 2016. 37 % av alla Allt fler företag varumärkesregistrerar hashtags – 64 % ökning på ett år 1registreringsansökningar av hashtags i Sverige sedan 2010 lämnades in under förra året. Den nya studie kring registreringar av varumärken med hashtags, påvisar bl a att antalet registreringar ökade med hela 64 % globalt under 2016, jämfört med året innan. Några uppmärksammade hashtag-registreringar på senare tid är t ex #lovetravels (Marriott), #tanked (T-Mobile) och # gofor2 (Hershey).

Sedan den allra första varumärkesansökan för en hashtag lämnades in 2010, har 5 000 ansökningar gjorts. 2 200 av dessa lämnades in endast under 2016.

Studien visar inte bara att antalet globala varumärkesansökningar för hashtags ökar, utan även att USA fortfarande är ledande inom antalet hashtag-varumärkesansökningar. 2010 stod företag i USA för 33 % av alla ansökningar globalt. 2015 hade denna siffra stigit till 35 %, för att under 2016 minska till 28 %. Trots minskningen 2016 registrerades då ändå överlägset flest hashtag-varumärken i just USA (608), följt av Brasilien (226) och Indien (141). I Sverige har 27 ansökningar lämnats in sedan 2010, varav 10 bara under 2016.

  • Även om organisationer globalt sett registrerar fler hashtag-varumärken än någonsin tidigare, så har tillväxten på den amerikanska marknaden minskat, kanske på grund av den tid och det arbete som krävs för att lyckas, säger Rob Davey, senior director, Global Services, CompuMark. Den totala ökningen av ansökningar globalt tyder dock på att företag ser ett värde i att genomföra en korrekt varumärkesprocess på alla områden, inklusive sociala medier, för att bättre skydda sig mot och samtidigt minska riskerna för eventuella varumärkesintrång.

Det företag som lämnade in flest varumärkesansökningar för hashtags under 2016 var det Colombia-baserade TV-produktionsbolaget RCN Television, som då stod för 50 registreringar relaterade till fotbollsprogrammet Grita Gol.

När det gäller olika varumärkesklasser, så stod tre av dessa för majoriteten av alla ansökningar. Dessa inkluderade 594 ansökningar i klass 41 (utbildning, nöje, utställningar, sportevenemang och träning) följt av 587 i klass 35 (reklam, administration, företagsrådgivning, marknadsföring, detaljhandel online och rekrytering) och 512 i klass 25 (kläder, skor och huvudbonader). 

Medan dessa tre klasser behöll sina toppositioner från 2015, föll däremot den fjärde mest populära klassen – klass 9 (mjuk- och hårdvara för datorer, dataspel, cd-skivor, dvd-skivor och MP3-spelare, nedladdningsbara elektroniska publikationer) – ordentligt i resultatlistan, ända ner till plats 15, med endast 101 ansökningar 2016, jämfört med 278 året innan.